Tuulilasi

Selvitys: Autoalan koulutuksen uudistuttava


Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen pitää uudistua, arvioidaan Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

TTY:n mukaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olisi siirryttävä moduulijärjestelmään ja hylättävä vuosikurssiajattelu. Työurat pitenisivät, opintojen keskeytykset vähenisivät ja koulutus vastaisi paremmin auto-, kuljetus- ja ilmailualan tarpeita, kun perustutkinnon voisi suorittaa jopa 2,5 vuodessa.

Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen tulevaisuutta ruoditaan valtakunnallisessa, koko koulutuskentän kattavassa selvityksessä. Opetushallituksen tilaama ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen toteuttama selvitys esittää keinoja koulutuksen rakenteelliseen ja sisällölliseen uudistumiseen.

Uudistusten myötä auto-, kuljetus- ja ilmailuala saisi paremmin osaamistarpeitaan vastaavaa työvoimaa. Muuttuva toimintaympäristö sekä uudet ympäristövaatimukset, energiamuodot ja teknologiat vaativat näilläkin aloilla uudenlaista osaamista.

Moduulirakenne tuo joustavuutta

Selvityksen perusteella auto-, kuljetus- ja ilmailualan toisen asteen koulutuksen toteutus ei vastaa enää työelämän tarpeita.

Koulutuksen rakenteellisella muutoksella ongelma voitaisiin korjata.

Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa pitäisi siirtyä moduulijärjestelmään, mikä tarkoittaisi luokka- ja vuosikurssiajattelusta luopumista.

"Alueelliset painotukset sekä yritysten ja opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet voitaisiin huomioida paremmin, jos koulutuksessa siirryttäisiin moduulirakenteeseen valtakunnallisten tutkintojen perusteiden mukaisesti", toteaa selvitystyöstä vastannut projektipäällikkö, KT Mikko Huhtala tiedotteessa.

"Tutkintojen sisältöä ei voi laajentaa, mutta moduulirakenne lisäisi koulutuksen joustavuutta ja työelämälähtöisyyttä. Se antaisi myös opiskelijalle enemmän mahdollisuuksia valita itselleen sopivia sisältöjä, selvitystyöstä vastannut projektipäällikkö."

Uudistus tukisi myös työurien pidentämistä, jos lähiopetusta lisättäisiin 35 tuntiin viikossa ja noin 7 tuntiin päivässä. Näin opetus vastaisi työelämän rytmiä ja vähentäisi työnantajien moitteita siitä, että nuoret eivät tunne työelämän pelisääntöjä esimerkiksi työaikojen noudattamisessa. Tiiviimmällä tahdilla perustutkinnon voisi suorittaa jopa 2,5 vuodessa opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen.

"Todennäköisesti yhtenäisemmät työviikot ja tiiviimpi opiskelurytmi ehkäisisivät myös opintojen keskeytymistä", Huhtala arvelee.

Asiakaspalvelua ja turvallisuutta

Selvityksen mukaan auto- ja varaosamyynnin koulutus voisi sisältyä merkonomikoulutukseen, sillä osaamisvaatimuksissa on yhteneväisyyksiä. Ajoneuvo- ja lentokoneasentajien sekä autokorinkorjaajien koulutukseen tulisi lisätä muun muassa elektroniikka-, tietotekniikka- ja ICT-osaamista.

Lentokoneasennuksessa myös kansainvälistyminen sekä avioniikan ja materiaalitekniikan kehittyminen vaatii uutta osaamista.

Työelämä toivoo kuljetusalalle yhtenäisempää perustutkintoa, joka antaisi perustaidot keskeisiin työtehtäviin kuten kuorma- ja linja-auton kuljettajan töihin sekä varastointiin. Koulutussisältöihin tulisi lisätä entistä enemmän liikenne-, työ- ja kuljetusturvallisuuden koulutusta, TTY toteaa. Auto- kuljetus- ja ilmailualat korostavat myös kaikkien henkilöstöryhmien asiakaspalvelutaitojen ja yritysosaamisen koulutuksen lisäämistä.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 17.4.2014