Apu

Seksi sujumaan


Tärkein seksiin tarvittava tekijä löytyy korvien välistä. Itsestä kannattaa pitää huolta ja kumppania kuunnella.

1. Miten pitkässä parisuhteessa ylläpidetään tyydyttävää seksielämää?

Jokaisen on ensinnäkin huolehdittava omista elämäntavoistaan, sillä samalla huolehtii seksuaaliterveydestään. Myös seksuaalisesta vireestä suhteessa kannattaa pitää huolta. Toiseksi parisuhteelle on annettava aikaa. Seksuaalista mielenkiintoa voi pitää yllä kertomalla kumppanille sitoutumisesta ja halusta tehdä hänelle hyvää myös seksin tasolla. Pitkässä suhteessa osataan usein temput teknisesti hyvin, mutta seksistä katoaa huomaamatta mielihyvän kokemus. On tärkeää, että tulee suhteessa nähdyksi, kuulluksi ja kosketetuksi. Jos solmut eivät aukene kahdestaan, niitä voidaan ratkoa yhdessä seksuaaliterapeutin vastaanotolla.

2. Tarvitaanko miehen erektiovaikeuksiin lääkkeitä vai pariterapiaa?

Välillä erektiolääkkeet ovat tarpeen, mutta toisinaan tarvitaan terapiaa. Kannattaa suunnata katse elintapoihin: antaako tupakan, alkoholin ja liikkumattomuuden tai stressin häiritä luontaista elinvoimaa? Jos erektiovaikeus alkaa toistua, kannattaa mennä lääkärille, joka arvioi lääkityksen tarpeen. Jos elimellistä vaivaa ei löydy, asiaa voidaan selvittää terapiassa. Erektiovarmuus tulee muustakin kuin lääkkeestä. Seksuaalinen itsetunto rakentuu itsestä, mutta siihen tarvitaan myös kumppanin hellyyttä ja hyväksyntää. Erektiohäiriön pelosta voi tulla peikko, joka laukaisee traumaattisia pelkoja hylkäämisestä. Elämän suuret muutokset – lasten muuttaminen pois, sairaudet, kriisit, läheisten kuolemat – vaikuttavat herkästi myös seksuaalisuuteen. Aikaa, rauhaa, levollisuutta ja leikkiä petiin!

3. Mikä auttaa naista saamaan paremmin orgasmin?

Naisen orgasmia on turhan paljon vähätelty; antaahan se motivaation koko touhuun. Kaikki eivät saa orgasmia yhdynnässä, mutta saavat sen käsihyväilyillä tai suuseksillä. Jos seksi ei ole sellaista kuin haluaisi ja ajatukset kiertävät ”en saa orgasmia” -kehää, ajatuskierre kannattaa katkaista, sillä se ei tee hyvää kummallekaan. Oma keho on tutkimuksen arvoinen ja orgasmi taitolaji, jota voi harjoitella. Mieli on hyvä päästää vapaaksi kaikelle, mitä seksissä tuleman pitää. Jos on aikaisemmin näytellyt orgasmia, kannattaa purkaa kierre ja kertoa, mitä toivoo toisen tekevän, ja ottaa omat kädet ja fantasiat avuksi. Itsensä arvostaminen naisena ja seksuaalisena olentona on A ja O.

4. Miten tehdä, jos jommankumman sairaus tekee seksielämän hankalaksi?

Seksi jää usein sairauden jalkoihin. Kun pahin vaihe on ohi, on aikaa suuntautua seksiin uudestaan. Leikkausten tai vammojen jäljiltä keho ei ole sama kuin ennen, eikä seksi ehkä onnistu entiseen malliin. Muutos voi myös lähentää paria. Puhuminen on ainoa keino, jolla toiveensa ja pelkonsa voi tuoda julki. Keholle ja mielelle tulee antaa rauha sopeutua, surra menetyksiä ja kehonkuvan muutoksia. Seksi voi olla erilaista kuin ennen, mutta ei välttämättä huonoa. Siitä voi tehdä yhdessä niin hyvää, kuin uudessa tilanteessa on mahdollista hellyyden, huumorin ja kunnioituksen hengessä.

5. Mitä tehdä, jos eron jälkeen ei löydy seksipartneria tai on aina elänyt sinkkuna?

Ero on iso kriisi. Usein sen kylkeen kiilaa pelko, että ei enää löydä kumppania. Sinkkuna elämistä kummastellaan ihan turhaan tässä stereotyyppisten parisuhteiden maassa. Usein sinkulla tai erosta toipuvalla ei ole kiirettä löytää seksipartneria. Aikuinen ihminen voi itse päättää, harrastaako yhden illan juttuja, seksiä itsensä kanssa vai katsooko pornoa. Seksuaalinen halu ei katoa: sitä tulee vaalia ja mielikuvia ylläpitää, jotta on valmis, kun oikea hetki ja kumppani osuvat kohdalle.

6. Onko suomalaisparien vaikea puhua seksistä, esittää toiveita ja kertoa haluista?

Kyllä ja ei. Toisaalta ihmiset ovat vapautuneet puhumaan, mutta usein käytetään turhan paljon ei-sanaa ja syytellään. Toiveita ja haluja on vaikeampi esittää; tosin nuoremmat sukupolvet osaavat tämän paremmin. Yhtä vaikeaa voi olla kuulla toista oikein. Usein tarvitaan seksuaaliterapeuttia tasapainottamaan keskustelua. On tärkeää oppia sietämään myös negatiivisia viestejä ja tutustua tunteisiin, joita ne herättävät. Seksuaalinen kommunikaatio tapahtuu kehon viestien sekä hienovaraisen ja kunnioittavan puheen kautta. Seksuaalinen haluttomuus on ilmaisuna vahva. Halun puute on jo lupaavampi, sillä halu voidaan herätellä esiin.

7. Muuttavatko vaihdevuodet naisen intoa seksiin?

Kehon muutokset ovat usein kokonaisvaltaisia, mutta myytit vanhenevan naisen epäseksuaalisuudesta ovat vielä vahvempia. Helposti vedetään johtopäätös, ettei kypsä nainen voisi olla seksikäs ja haluttava. Seksuaalisuus ei kuitenkaan katoa mihinkään vuosien myötä. Monet naiset puhuvat itseinhosta, joka on kasvanut vanhenemisen ja kilojen takia. On oman sisäisen olemuksen hylkäämistä, jos nainen lyö laimin kehoaan ja pakenee sukupuolettomuuteen. Arvosta itseäsi, kehoasi ja huolehdi ulkonäöstäsi! Naiseus on ja pysyy vuosista huolimatta.

8. Miten miehen vaihdevuodet eli andropaussi vaikuttavat seksihaluihin?

Miehen vaihdevuosissa keskeistä on testosteronin eli mieshormonin väheneminen. Vaikutukset ovat yksilöllisiä. Joillakin tämä vaihe lipuu ohi huomaamatta, toisilla on väsymystä, ärtymystä ja seksihalujen laskua. Jos erektiohäiriö mutkistaa rakastelua, saattaa myös itsetunto laskea. Tyhjän pesän aika ja työelämän vaikeudet voivat saada miehen tuntemaan itsensä tarpeettomaksi. Keskustelut ikätovereiden kanssa ovat suositeltavia, sillä vertaistuesta saa voimaa uuteen elämänvaiheeseen. Miehen on tärkeä tuntea, että hän pärjää ja on kumppanin mielestä edelleen haluttava.

9. Mitä seuraa, kun heterosuhteessa elänyt löytää homoseksuaalisuutensa?

Seksuaalinen identiteetti asettuu pikemmin jatkumolle kuin joko–tai-asentoon, ja monet hyppäävät yli rajojen. Käsitys suuntautumisesta on kehittynyt jo teini-iässä, mutta vuosien myötä seksuaalisuus voi muuttua joustavaksi, jos antaa itselleen luvan bi- tai homoseksuaalisuuteen. Kasvatusympäristön normit sekä perhe- ja parisuhdemallit voivat viivästyttää identiteetin löytämistä. Kaapista ulostuloon vaikuttavat myös mahdolliset seuraukset läheisille. Sisäinen rehellisyys, uskallus tulla siksi, mikä on, kantaa yleensä pisimmälle.

10. Miten uskottomuus vaikuttaa seksiin?

Uskottomuus haavoittaa aina. Jos uskottomuudesta ei kerro kumppanille, salaisuuden pitäminen on raskas taakka, joka näkyy myös seksissä. Tunnustaminen ja pariterapia voivat viedä pidemmälle: tutkimuksen mukaan viiden vuoden kuluttua yhdessä on 60 prosenttia terapiaan hakeutuneista, mutta vain 20 prosenttia asian salanneista pareista. Rehellisyyden vaadetta voi kuitenkin olla vaikea noudattaa, ja loukatun osapuolen toipuminen voi viedä pitkään. Jotkut asiakkaat tuovat esille, että uskottomuus on tuonut lisäväriä ja jännitettä suhteeseen. Tunne-elämän lait voivat olla erilaisia. Rehellisyys omaa sisintä kohtaan on tärkeintä. ◆

Asiantuntija: kliininen seksologi, psykoterapeuttiTarja Santalahti, Väestöliitto

Teksti Riitta Heimonen

Julkaistu: 12.3.2016