Ruosteenestokäsittely ei katkaise takuuta
Autot ja liikenne
Ruosteenestokäsittely ei katkaise takuuta
Joidenkin automerkkien myyjät kertovat asiakkailleen, että juuri ostettuun autoon ei saa teettää ruosteenestokäsittelyä. Jos näin tehdään, myyjien mukaan auton puhkiruostumattomuustakuu katkeaa. Kuluttajaviraston mukaan näin ei voi tapahtua.
Julkaistu 11.6.2007
Tuulilasi

Takuu on markkinoinnin apukeino, jonka avulla pyritään tekemään tuotteen ostaminen houkuttelevammaksi. Se on valmistajan, maahantuojan tai myyjän tarjoama ylimääräinen etu ostajalle. Takuuseen ei saa liittyä mitään maksullisuutta, esimerkiksi omavastuuta.

Takuuta ei pidä sekoittaa kuluttajansuojalainsäädännössä käytettävään käsitteeseen nimeltään virhevastuu. Laissa on määrätty, että tuotteen myyjä on vastuussa tuotteen toimivuudesta myös kaupantekohetken jälkeen. Jos tuote ei toimi tai se rikkoutuu, myyjän on hoidettava se kuntoon tai vaihdettava uuteen.

Suomen kuluttajansuojalaki ei anna tälle vastuulle mitään aikarajaa. Laissa vain sanotaan, että jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tämä on varsin väljä määrittely verrattuna muiden maiden tarkkoihin aikarajoihin. Meillä tuotevastuu siis voi kestää useita vuosia, mikäli "on perusteltua aihetta olettaa" tuotteen kestävän näin pitkään.

Onko näyttöä?

Tuotevastuussa ja takuussa annetaan kummassakin turvaa sitä vastaan, että hankitussa tuotteessa onkin jo ostovaiheessa virhe eli vikaa. Vain näyttövaatimuksissa on osittain eroa.

Jos tuotteen ostamisesta on kulunut enintään kuusi kuukautta, virheen oletetaan olleen tuotteessa jo kaupantekohetkellä, ja näin ollen se kuuluu myyjän korvattavaksi. Mikäli myyjän mielestä näin ei ole, asian toteennäyttäminen on hänen tehtävänsä.

Jos kaupanteosta on kulunut enemmän aikaa, on ostajan asia näyttää toteen, että virhe on ollut tuotteessa jo kaupantekohetkellä.

Takuussa taas näyttövelvollisuus on aina takuun antajalla. Jos takuun antaja on sitä mieltä, että virhe ei kuulu takuuvastuun piiriin, hänen tulee näyttää, miksi näin on.

Esimerkiksi poikkeaminen takuuehdoista voi johtaa takuuvastuun raukeamiseen vain silloin, jos vika tai vaurio on johtunut tästä poikkeamisesta.

Takuun ehtona ei voi olla se, että autoa huolletaan ainoastaan merkkihuolloissa. Autoa tosin on hoidettava ja huollettava sille annetun huolto-ohjelman mukaisesti, mutta tämä voidaan tehdä muuallakin. Vikatapauksissa takuun antajan tehtävä on osoittaa, että vika on johtunut väärästä tai puutteellisesta huollosta.

Ruosteenesto ei katkaise takuuta

Autoalan Ruosteenestoliikkeiden seminaarissa 7.–9. kesäkuuta 2008 Kuluttajaviraston lakimies Juha Eerikäinen kertoi erikseen kysyttäessä, että ruosteenestokäsittely ei voi aiheuttaa korin puhkiruostumattomuustakuun raukeamista. Kyseessähän on toimenpide, joka parantaa auton korin kestävyyttä.

Käsittelyn yhteydessä mahdollisesti tapahtuvasta työvirheestä on vastuussa suojaustyön tehnyt liike, joten tällöinkään korjaaminen ei jää autonomistajan vastuulle.

1 kommentti