Tuulilasi

Ruoste - ilmiö, josta ei haluta puhua

Kaikki autoilijat antavat autonsa ruostumisherkkyydestä heikompia arvioita auton vanhetessa. Kuitenkin jyvät erottuvat akanoista jo alkumetreillä. Siksi jopa hyvin uusien autojen omistajat saattavat hätkähtää, sillä auton ruostuminen voi yllättää jopa valiomerkillä ajavan. Onneksi kuluttaja voi saada asiantuntijan arvion autonsa ruostumisesta - ja vieläpä aivan ilmaiseksi.
Kuvat A-lehtien kuvatoimitus

"Uusien autojen ruostesuojaus on hoidettu jo autotehtaalla." Vakuudeksi automyyjä osoittaa tekstiä merkin ja ostajaa kiinnostavan automallin esitteestä. Sen sijaan käytetyn auton myyjä ei useimmiten puhu samalla vakuuttavuudella. Me puolestamme kysyimme asiaa 12 000 autoilijalta. Selvisi, että ruostuminen alkaa oitis, eivätkä uusimpienkaan autojen omistajat ole aivan varmoja siitä, kuinka auton ruostesuojaus on hoidettu.

Merkkien Merkki -tutkimuksessa 12 000 autoilijaa arvioi oman autonsa erilaisia ominaisuuksia. Yksi niistä oli auton ruostumisalttius. Mitä enemmän ruostumista oli havaittavissa, sitä huonomman numeron omistaja autolleen antoi. Vastaavasti ne autot, joissa ruostumista ei ole havaittavissa, saivat arviointiasteikon parhaan arvosanan. Asteikko vaihteli yhdestä seitsemään.

Oheisessa taulukossa vastaajien antamat arvosanat autoilleen on esitetty merkkikohtaisina keskiarvoina. Taulukon ensim,mäisessä sarakkeessa näkyy ruostumisalttius auton kuuluessa ikäryhmään 1-3 vuotta. Toisessa sarakkeessa ovat autot, joiden ikä on 4-7 vuotta. Kolmannessa sarakkeessa autot ovat 8-10 vuoden ikäisiä. Neljäs sarake on keskiarvo kolmesta ensimmäisestä sarakkeesta. Kaikki autot ovat vuosimalliltaan 2000 ja sitä uudempia.

Parhaiten ruostetta karttava automerkki on Audi.  Sen ruostumisalttius on hyvin vähäinen, vaikka auto vanhenee. Taulukon teoreettinen maksimi on 1000 pistettä. Aivan ruostumaton Audikaan ei ole, muutoinhan sen saama tulos hipoisi tuota teoreettisen maksimin pistearvoa.

Taulukon viimeiseksi jää Mazda. Ero parhaaseen on jo kolmen vuoden ikään tultaessa huomattavan suuri. Mazdan sijoitus häntäpäässä säilyy, vaikka kaikkein vanhimmassa ikäryhmässä merkki kipuaakin Suzukin ja Fordin ohitse kolmanneksi viimeiseksi.

Premium-luokan merkkejä pidetään usein selvästi ominaisuuksiltaan parempina kuin keskikokoisia tai pienempiä perheautoja. Autoja ja niiden tekniikkaa huonommin tunteva yllättyy, sillä varsinkin 8-10 -vuotiaitten ikäryhmässä Mercedes menestyy heikosti. Jopa nuoremmissa ikäryhmissä Mercedes jää tuntuvasti muista valioluokan merkeistä.

Tuulilasin toimituksessa aikaisemmin työskennellyt Matti Järvi ajaa vuoden 2002 Mazda 6 -mallisarjan autolla. Voiko siitä havaita ruosteen aiheuttamia jälkiä?

Ajoimme auton nosturille, ja pyysimme Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunnasta toimitusjohtaja Pentti Harjulan paikalle. Katso oheinen video, se kannattaa, sillä Harjula antaa rahanarvoisen vinkin jokaiselle, joka on ostamassa itselleen käytettyä autoa.

Miksi ruostesuojata – autotehdas on hoitanut asian

Ruoste on ilmiö, jonka havaitseminen auton korissa pysähdyttää auton omistajan sitä varmemmin, mitä uudemmasta autosta on kyse. Allistyttävä tosiasia kuitenkin on se, että jo parin kolmen vuoden ikäisessä autossa voi havaita vähintäänkin oireita ruostumisesta. Niiden ilmetessä alkaa viimeistään tutkia auton käyttöohjekirjaa sekä mainintoja maali- ja koritakuusta.

Jos on ostamassa vanhempaa käytettyä, havaitsee pian, että useimmille 8-10 vuoden ikäisille autoille ei ole tehty Suomessa ruosteenestokäsittelyä.

Omistajat tuntuvat luottavan autotehtaan koritakuuseen sekä toimenpiteisiin,  joita valmistaja on tehnyt korille ja alustalle jo autotehtaalla valmistusvaiheessa. Monet ajattelevat asiaa lisäksi vain omalta kannaltaan. Autoa ajatellaan pitää vain muutama vuosi, joten miksi ajatella seuraavia omistajia. Eiväthän autoliikkeet hyvityshintaa määritellessään useinkaan tutki korin ruostumista. Ruosteenestoon uhratut rahat eivät lyhyaikaista muutaman vuoden ajan autoa pitävää lämmitä.

Koritakuu – pulmallinen alue

Auton koritakuussa on kiinnostavia kohtia. Joidenkin merkkien koritakuu edellyttää säännöllistä merkkikorjaamon (tai vastaavan ammattitaidon omaavan) määrävälein tekemää tarkastusta. Lisäksi koritakuussa saatetaan todeta, että se koskee vain korin sisäpinnoilta ulospäin etenevää ruostumista. Ulkoapäin etenevä ruostuminen ei koritakuuseen kuulu.

Suomalaisen kuluttajan onneksi virhevastuu on laajempi kuin koritakuu. Siksi auton myyjä ei voi yksinkertaisesti koritakuuseen viittaamalla mitätöidä vastuutaan autossa esiintyvistä virheistä. Ruostuminen on kuitenkin hyvin pulmallinen alue, sillä käytetyn auton korissa on hyvin usein ruostevaurioita. Ostajan on tarkastettava ostamansa auto, eikä hän jälkikäteen voi viitata virhevastuuseen seikoissa, jotka hänen olisi pitänyt havaita.

Kaikkia ruostevaurioita ei normaalia huolellisuutta noudattava voi autoa tarkastaessaan millään havaita. Siksi autokuumeen riivatessakin kannattaa pitää jäitä hatussa – erityisesti kun onostamassa käytettyä autoa. Eikä mikään estä ajamasta autoa ruoste-ekspertille. Sieltä saa ilmaiseksi lausunnon auton ruostevaurioista sekä kustannusarvion siitä, mitä vaurioiden korjaaminen ja ruosteen estäminen tulee maksamaan.

Julkaistu: 26.8.2010
Kommentoi »