Tuulilasi

Raportti: Digitalisoituva liikenne auttaa lapsia ja vanhuksia

Raportti: Digitalisoituva liikenne auttaa lapsia ja vanhuksia
Vuosisadan jälkipuolelle sijoittuvissa kaupunkiliikenteen visioissa digitalisoituva ja palvelupohjainen liikenne auttaa lapsia liikkumaan, selättää työssäkäyvien kiireen ja virkistää senioreiden arkea.
Kuvat Liikenneturva

Liikennejärjestelmiä tulee tulevaisuudessa kehittää niin, että ne kannustavat ihmisten fyysiseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen. Tämä on kantava ajatus tänään julkaistussa Liikkumisen tulevaisuus 2050 – Hyvinvointia kaupunkiliikenteestä -visioraportissa, jossa kohtaavat huippuasiantuntijoiden ja kansalaisten näkemykset tulevaisuuden liikenteestä ja liikkumisesta. Raportti luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille tänään Helsingissä.

Koska liikkuminen on muuttumaton perustarve, on liikenne tiukasti kytköksissä kansalaisten ja yritysten hyvinvointiin. Tulevaisuudessa liikkumisen tarve ja muodot tulevat kuitenkin mullistumaan uuden teknologian sekä työn ja vapaa-ajan muutosten siivittäminä. Erityisesti kaupungistuminen ja autonominen liikenne muuttavat liikennettä ja liikkumista.  

”Kaupungistumisen voimistuessa ja digitaalisten ratkaisujen yleistyessä päättäjät joutuvat tekemään liikkumiseen ja liikenteeseen liittyviä valintoja. Oikeiden valintojen avulla voidaan auttaa laajempienkin yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista”, sanoo raportin takana olevan SKOL ry:n toimitusjohtaja Helena Soimakallio.

”Raportin tavoitteena on osoittaa liikenteen suuri vaikutus ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin”, Soimakallio jatkaa.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten fyysinen passivoituminen, vanhusten sosiaalinen eristäytyminen sekä työikäisiä piinaava kiire uhkaavat lisääntyä.

”Tulevaisuuden liikenne tarjoaa suuren mahdollisuuden esimerkiksi lasten ja nuorten fyysiselle aktiivisuuden sekä vanhenevien ikäluokkien vireyden lisäämiselle”, Soimakallio toteaa.

”Joustava liikenne voi Suomessa mahdollistaa esimerkiksi työssäkäyville maailman sujuvimman arjen ja senioreille korkean elämänlaadun. Toimivat liikenneratkaisut ovat tärkeitä myös yritysten menestykselle.”

Raportissa ei yleisestä asiantuntijaraporteista poiketen esitetä valmista tiekarttaa, joilla tavoitteisiin ja tuloksiin päästään. Sen sijaan se esittää avainkysymyksiä, joita päättäjien tulee pohtia tulevaisuuden kaupunkiliikennettä koskevia ratkaisuja etsiessään. Raportti sisältää myös kyselyiden tulokset kansalaisten ja asiantuntijoiden kaupunkiliikenteen nykytilaa ja tulevaisuutta koskevista näkemyksistä. 

Julkaistu: 12.12.2017
Kommentoi »