Tuulilasi

PSA Group vastaa tiukasti syytöksiinPSA Group vastaa tiukasti syytöksiin

Tänään on eurooppalaisessa lehdistössä virheellisesti julkaistu tietoja PSA Groupia koskevista päästömanipulaatiosyytöksistä ja PSA vahvistaa, etteivät viranomaistahot ole olleet aiheeseen liittyen yhteydessä heihin.
Kuvat PSA Press

Yhtiö on erittäin pahoillaan, että kolmansille osapuolille on luovutettu pääsy DGCCRF:n (Ranskan kilpailun, kuluttaja-asioiden ja petosten valvonta) toimittamiin tiedostoihin, joita PSA Group ei ole nähnyt tai saanut mahdollisuutta kommentoida.

PSA:n päästömittausstrategia pohjautuu edistyksellisesti todelliseen auton käyttöön. Strategia suosii alhaisia typpioksidipäästöjä kaupungeissa ja samalla varmistaa parhaan NOx / CO2-tasapainon suurilla teillä.

Uutistilanne heikentää yhtiön mainetta ja on koko sen henkilöstön ja kumppaneiden edun vastainen. PSA varaa itselleen oikeuden valittaa rikotusta salassapitovelvollisuudesta koskien tutkimusta sekä rikotusta viranomaisten luottamuksellisuusvelvoitteesta. 

PSA Group vahvistaa, että se noudattaa säännöksiä jokaisessa maassa, jossa se toimii, ja että yhtiön valmistamiin ajoneuvoihin ei ole milloinkaan asennettu ohjelmistoja tai toimintoja, jotka mahdollistaisivat vaatimustenmukaisuustestien havaitsemisen tai ajon aikana käytöstä poistettavaa päästöjenpienennyslaitteistoa.

PSA Group on ainoa autovalmistaja maailmassa, joka on ottanut lähestymistavakseen täydellisen läpinäkyvyyden koskien malliensa kulutusmääriä sekä CO2-päästöarvoja todellisessa käytössä. Tämä lähestymistapa tullaan ulottamaan myös NOx –päästöihin vuoden 2017 loppuun mennessä. 

PSA:n tuotemerkkien verkkosivuilla ovat nähtävissä tulokset 400:sta eri mittauksesta, jotka on tehty 60 eri mallille (kattaen 80% Euroopan myynnistä).

(Lähde: PSA Group)

Julkaistu: 8.9.2017