Tuulilasi

Poliisi tehostaa rajusti liikennevalvontaa – uudet peltipoliisit käyttöön kesällä

Poliisihallituksessa järjestämässä keskustelutilaisuudessa yhdessä liikennetoimijoiden kanssa pohdittiin lliikenneturvallisuuteen pahimmin vaikuttavia riskitekijöitä ja keinoja, joilla liikenneonnettomuuksia voitaisiin ennalta estää.

"Poliisi tekee päivittäin hyvää yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneiden rooli poliisin liikenneturvallisuustyön tukemisessa on merkittävä”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen (kuvassa) korosti.

”Muun muassa käyttöön otettujen karttapohjaisten analyysitoiminnan ratkaisujen avulla liikennevalvontaa voidaan entistä tarkemmin kohdentaa riskipaikkoihin ja -aikoihin. Samalla tiedonvaihtoa viranomaisten kesken tullaan kehittämään ja automatisoimaan valvonnan kattavuuden parantamiseksi”, poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen kertoi.

Tilaisuudessa oli esillä ajankohtaisia asioita myös raskaaseen liikenteeseen ja taksiliikenteeseen liittyen, sillä molemmilla toimialoilla on tapahtunut viime aikoina säätelyssä huomattavia muutoksia.

Myös ajoterveys ja laajemminkin kuljettajan tilaan liittyvät tekijät ovat liikenneturvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta haluttiin keskustella viimeaikojen kehityksestä.

Kuluvan vuoden aikana poliisi tehostaa omaa liikenneturvallisuustyötään useilla toimenpiteillä.

Päihdevalvontaa tulevat tehostamaan uudet mobiilitarkkuusalkometrit, joita tullaan käyttämään poliisiautoissa ja poliisiveneissä. Lisäksi sylkitestausta pyritään kehittämään niin, että osassa tapauksista se riittäisi oikeudelliseksi näytöksi huumausaineperusteisiin rattijuopumuksiin. Myös uudet automaattivalvontakamerat otetaan käyttöön kesän aikana uusilla tiejaksoilla.

Raskaan liikenteen valvontaa kehitetään uusimalla ajo- ja lepoaikavalvontalaitteistot. Lisäksi raskaan liikenteen valvonnan valtakunnallista koulutusta lisätään entisestään ja osa siitä hoidetaan kustannustehokkaasti videoneuvottelun avulla toteutettavilla koulutustilaisuuksilla.

Julkaistu: 22.3.2019
5 kommenttia