Tuulilasi

Poliisi ja tulli iskivät – kymmeniä autoilijoita narahtiPoliisi ja tulli iskivät – kymmeniä autoilijoita narahti

Tulli, Poliisi ja Rajavartiolaitos järjestivät viime viikon keskiviikkona pääkaupunkiseudulla yhteisen valvontaiskun.
Teksti TL-verkkotoimitus
Kuvat Anssi Kienanen

Iskun tuloksena Tulli määräsi yhteensä 67 ajoneuvoa ilmoittautumaan autoverotukseen lisäselvitysten antamista tai muita toimenpiteitä, kuten veroilmoituksen jättämistä tai kotipaikkapäätöksen hakemista varten.

Päivän PTR-iskussa Tulli tarkasti 327 ajoneuvoa, joista yksi otettiin välittömästi tullivalvontaan. Lisäksi kolmisenkymmentä autoilijaa sai huomautuksen.

Autoveron alaisista ajoneuvoista on maksettava autoveroa ennen niiden käyttöönottoa Suomessa. Autoverolaissa on säädetty, milloin ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti autoverotta.

Muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi tietyissä tapauksissa käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisia tilanteita ovat oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa.

Autoverot ovat yksi Tullin harmaan talouden 22 projektista. Projektien avulla pyritään turvaamaan verojen oikeamääräinen ja oikea-aikainen kerääminen sekä torjumaan harmaasta taloudesta yhteiskunnalle aiheutuvia haittavaikutuksia. Tätä kautta pyritään myös edistämään yritysten tasapuolista kilpailua torjumalla sellaista toimintaa, josta ei makseta asiaankuuluvia veroja ja jossa ei noudateta myöskään muita lakisääteisiä velvoitteita, mikä antaa kyseisille toimijoille laittoman kilpailuedun suhteessa velvoitteensa rehellisesti hoitaviin yrityksiin.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 19.3.2014