Apu

Mistä energiaa, kun Venäjän tuonti lakkaa? Pienet ydinreaktorit mahdollisuus kaukolämmön tuotannossa – Entä niiden turvallisuus?

Mistä energiaa, kun Venäjän tuonti lakkaa? Pienet ydinreaktorit mahdollisuus kaukolämmön tuotannossa – Entä niiden turvallisuus?
Teknologisen tutkimuskes­kuksen asiantuntija Ville Tulkki kertoo, että suomalaisiin kaupunkeihin soveltuva pienydinvoimalan malli voi olla mahdollista kehittää jo tällä ­vuosikymmenellä.
Julkaistu: 24.5.2022

Suomessa etsitään keinoja irtautua Venäjän toimittamasta energiasta. Lisäksi tarve vähentää fossiili­energian käyttöä ilmastonmuutoksen vuoksi kasvaa.

– Suomessa tavoitellaan kestävää ja vähäpäästöistä energiantuotantoa, joka tukisi huoltovarmuutta. Pien­ydinreaktorit voivat vastata siihen tarpeeseen, Teknologisen tutkimuskes­kuksen asiantuntija Ville Tulkki kertoo.

Tulkki on vastuullinen johtaja kotimaisessa EcoSMR-hankkeessa. Siinä pyritään kehittämään uutta teollisuudenalaa pien­ydinreaktoreiden ympärille. Mukana on muun muassa Lappeenrannan yliopisto ja useita energiayhtiöitä. Rahoittajana on Business Finland.

– Tarkoitus olisi kehittää suomalaisiin kaupunkeihin soveltuva malli jo tällä ­vuosikymmenellä ja viedä se myöhemmin teolliseen sarjatuotantoon. Lupaavin käyttökohde pienydinreaktorille olisi ­paikallisesti tuotettu kaukolämpö. Ydin­energialla toimivan laitoksen pitää olla investoitavissa kunnille, ja sen tuottaman energian tulee olla kilpailukykyistä.

Ehkä jo ensi vuosikymmenellä ­Suomessa toimii laitoksia, jotka tuottavat lämpöä pienydinreaktorilla.

– Tarve on todellinen, joten odottelemaan ei kannata jäädä. Se, joka pystyy ensimmäisenä osoittamaan laitoksen ­toimivan, on vahvoilla kotimaisessa ja kansanvälisessä kilpailussa.

Perinteisten ydinvoimaloiden ­suunnittelu ja rakentaminen on työlästä ja kallista. Pienempi laitos on helpompi ja halvempi toteuttaa, vaikka toiminta­periaate on sama. Lisäksi laitoksen ei ­tarvitsisi Tulkin mukaan sijaita erityisen syrjässä asutuksesta.

– On selvää, että ydinenergian käytön on oltava turvallista. Ydinreaktorissa ­syntyy radioaktiivisia tuotteita, joiden leviäminen ympäristöön on estettävä. On tutkittava ja arvioitava, kuinka suuria ­turvavyöhykkeitä pienlaitos vaatisi.

Nykyinen lainsäädäntö on Tulkin mukaan laadittu suuria voimaloita ­ajatellen. Pienydinreaktorin rakenta­minen edellyttäisi myös paikallista ­keskustelua ja hyväksyntää.

Pienreaktorin havainnekuvassa edessä näkyy reaktorihalli, taaempana olevassa rakennuksessa sijaitsevat tukitoiminnot. Pienydinreaktorit tukisivat Suomen huoltovarmuutta. Lisäksi niiden toivotaan edustavan kestävää ja vähäpäästöistä energiantuotantoa. Kuva VTT
Kommentoi »