Apu

Pekka Saurin kolumni: Lausuntoni Suomen hallitukselle

Pekka Saurin kolumni: Lausuntoni Suomen hallitukselle
Suosittelen, että valtioneuvosto muokkaa periaatepäätöstään suomalaisesta demokratiapolitiikasta tältä pohjalta, Pekka Sauri kirjoittaa.
Julkaistu: 25.9.2022

Tasavallan hallitus on laatimassa periaate­päätöstä suomalaisesta demokratia­politiikasta 2020- luvulla. Periaate­päätöksen luonnos on parastaikaa lausuntokierroksella.

Minulta ei suoranaisesti ole pyydetty lausuntoa, mutta ajattelin demokratian hengessä antaa lausunnon aivan oma-aloitteisesti.

Esitän siis kunnioittavimmin seu­raavaa eli lausuntoni valtioneuvoston demokratiapoliittisesta periaatepäätöksestä:

On olennaista, että Suomen kaltaiset täydet demokratiat kykenevät alituisesti osoittamaan liberaalin kansanvallan siunauksellisuuden muillekin.
Pekka Sauri

Valtioneuvoston demokratia­poliittisen periaatepäätöksen luonnos on monin tavoin ansiokas, ja monet esitetyistä toimenpiteistä ovat kannatettavia. Asiakirjan keskeinen ongelma on kuitenkin sen tilanneanalyysin pirstaleisuus.

Tekstissä kyllä listataan monenlaisia demokratian tilaan ja tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, mutta kokonaiskuva jää hämäräksi.

Periaatepäätöksen johdanto-osa pitäisi kirjoittaa uudelleen yhden sateenvarjoilmiön näkökulmasta. Se sateenvarjoilmiö on globalisaatio.

Globalisaation keskeinen seuraus on hallinnollisten ja maantieteellisten rajojen madaltuminen. Yhä suurempi osa ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavista päätöksistä ylittää kansallisvaltioiden rajat.

Tietenkin Suomen hallituksen periaatepäätös pätee ainoastaan Suomessa, mutta demokratian tulevaisuutta tulee tarkastella ensin globalisaation näkökulmasta ja tuoda toimenpide-ehdotukset sitä kautta kansalliselle ja paikalliselle tasolle.

Demokratia ei ole Maa-planeetan asukkaiden keskuudessa mikään itsestäänselvyys.

Vain 6,4 prosenttia ihmisistä elää täydessä demokratiassa (Economist Intelligence Unit 2021). Ihmiskunnan ylivoimainen enemmistö elää joko vajavaisessa demokratiassa tai suoranaisessa autokratiassa. Suurimmasta osasta maailman valtioita puuttuu demokraattinen perinne.

Tästäkin syystä on olennaista, että Suomen kaltaiset täydet demokratiat kykenevät alituisesti osoittamaan liberaalin kansanvallan siunauksellisuuden muillekin.

Ensimmäistä kertaa sivilisaation historiassa joukkoviestinnällä ei ole portinvartijaa: jokainen voi olla oman mediansa päätoimittaja.
Pekka Sauri

Globalisaation syy ja seuraus on tiedon ja viestinnän vallankumous. Yhä useammalla planeetan asukkaalla on taskussaan sekä pääsy kaikkeen maailmassa digitaalisena julkaistuun tietoon että tehokas joukkoviestintäalusta.

Ensimmäistä kertaa sivilisaation historiassa esivalta ei kykene määräämään, mitä tietoa kansalaisille annetaan ja erityisesti, mitä tietoa heille ei anneta. Samoin ensimmäistä kertaa sivilisaation historiassa joukkoviestinnällä ei ole portinvartijaa: jokainen voi olla oman mediansa päätoimittaja.

Tästä seuraa, että viestintä ei ole enää pelkkä tukipalvelu, vaan demokratian kova ydin. Yhteisöt ja yhteiskunnat rakentuvat avoimen ja rajoittamattoman keskustelun, neuvottelun ja sopimisen varassa.

Tästä puolestaan seuraa, että kaiken julkishallinnon on oltava mukana kansalaiskeskustelussa siellä, missä sitä kulloinkin käydään. Keskustelun kulkua ja lopputuloksia voidaan hallita vain osallistumalla siihen, ei vetäytymällä siitä saati rajoittamalla sitä.

Suosittelen, että valtioneuvosto muokkaa periaatepäätöstään suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla tältä pohjalta.

4 kommenttia