Tutkimus: Pitkä avioliitto ja kuulokoje suojelevat muistia – Syy-seuraussuhde on todistettu, mutta taustalla piilee arvoitus
Muisti ja ikääntyminen
Tutkimus: Pitkä avioliitto ja kuulokoje suojelevat muistia – Syy-seuraussuhde on todistettu, mutta taustalla piilee arvoitus
Aiemmissa tutkimuksissa pitkän parisuhteen terveyshyötyjä on selitetty terveellisillä elämäntavoilla.
Julkaistu 25.4.2023
Apu Terveys

Vuosikymmenien pituinen avioliitto saattaa suojata muistisairauksilta. Norjalaistutkimuksessa muistisairauksien riski oli pienin henkilöillä, jotka olivat olleet naimisissa koko 24-vuotisen seurannan ajan. Vertailukohtana olivat naimattomat tai seurannan aikana eronneet.

Pitkään naimisissa olleet sairastuivat harvemmin sekä varsinaisiin muistisairauksiin että lievempään kognitiivisten eli tiedollisten mielentoimintojen heikentymään. Mukana oli 8 700 miestä ja naista, joista yli 12 prosentilla todettiin muistisairaus ja 35 prosentilla kognitiivisten mielentoimintojen heikentymä yli 70-vuotiaana.

Aiemmissa tutkimuksissa pitkän parisuhteen terveyshyötyjä on selitetty terveellisillä elämäntavoilla. Norjalaisten tulokset pysyivät kuitenkin ennallaan, vaikka analyysissa huomioitiin tupakointi, lihavuus, verenpaine, sosiaaliset suhteet sekä monia muita muistisairauksien riskitekijöitä. Pitkän parisuhteen suojavaikutuksen taustalla olevat mekanismit ovat edelleen selvittämättä.

Lähde: Journal of Aging and Health

Muista käyttää kuulolaitetta

Huonokuuloisuus suurentaa muistisairauksien riskiä, mutta sairastumisvaaraa voi pienentää käyttämällä kuulolaitetta. Meta-analyysin perusteella muisti ja muut kognitiiviset eli tiedolliset mielentoiminnot heikentyivät noin viidenneksen harvemmin potilailla, jotka käyttivät kuulolaitetta. Vertailussa olivat huonokuuloiset, jotka eivät kojetta käyttäneet. Lisäksi kognitiivisten testien tulokset näyttivät parantuvan sen jälkeen, kun potilaat olivat alkaneet käyttää kuulolaitetta.

Kuulon ja muistisairauksien yhteyttä voi selittää se, että aistien heikentyminen vähentää usein liikuntaa ja sosiaalisia suhteita, mikä puolestaan edistää muistisairauden kehittymistä.

Lähde: JAMA Neurology

3 kommenttia