Tuulilasi

Päästöskandaali Kuluttajariitalautakunnassa – asiakas hävisi jutun


Yksityishenkilö osti 15.10.2010 Metroauto Oy:ltä uuden, Auto Oy:n maahantuoman Skoda Octavia Combi -henkilöauton 24 500 eurolla. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut sen pakokaasupäästöihin liittyvien tietojen vuoksi Auto Oyn vastuulle kuuluva virhe. Asia käsiteltiin Kuluttajariitalautakunnassa.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

Ostaja vaati 17 000 euron hinnanalennusta polttoainekulujen ja auton arvonalenemisen vuoksi. Lisäksi hän vaatii, että asiasta nostetaan joukkokanne, koska kyseessä on moniin eri asiakkaisiin vaikuttava seikka.

Ostajan mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lähetti 27.10.2015 korjauskutsukirjeen, koska auton päästötietoja oli vääristelty. Kyseinen auto on siten myyty virheellisin tiedoin, koska auton polttoaineenkulutuksesta ja taloudellisuudesta polttoainekulujen osalta on annettu valheellista tietoa. Ostajalle myytiin mielikuva ympäristöystävällisestä autoilusta, hän pitää ostajan erehdyttämistä tahallisena. Huoltoliikkeen mukaan Skoda Octavian päästökorjaus on suurempi ja hankalampi prosessi kuin muiden manipuloinnin piiriin kuuluvien autojen.

Ostajan mukaan auton jälleenmyyntiarvo on alentunut auton valmistajan ryvettymisen vuoksi. Auto on täysin arvoton, koska kukaan tai mikään taho ei suostu ottamaan autoa vaihdossa. Autoliikkeet ilmoittivat, että heillä on liikaa Skodia varastossa, eikä liikkeitä kiinnosta päästömanipuloidut vaihtoautot.

Maahantuoja kiisti

Auto Oy piti vaatimusta perusteettomana ja määrältään ylimitoitettuna. Heidän mielestään ostaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että auton arvo olisi alentunut päästöarvoihin vaikuttavan ohjelmiston seurauksena tai että ohjelmistolla olisi haitallinen vaikutus hänen autonsa polttoaineenkulutukseen tai suorituskykyyn.

Autossa ei ole virhettä ja auton valmistaja sekä Auto Oy ovat tarjoutuneet tekemään autoon ohjelmistopäivityksen ratkaisupyyntöön liitetystä Trafin ilmoituksesta ilmenevin tavoin.

 Ohjelmistopäivityksellä ei ole haitallisia vaikutuksia polttoaineenkulutukseen tai auton suorituskykyyn. Myöskään jälleenmyyntiarvon alenemisesta ei ole näyttöä. Kaikki EA189 -dieselmoottorilla varustetut autot kutsutaan ohjelmistopäivitykseen, jotta kyseisten ajoneuvojen päästöihin liittyvät epäilyt saadaan ku-mottua. Huoltokampanjalla varmistetaan, että jokainen ajoneuvo vastaa täysin lainsäädännön vaatimuksia ja niitä voidaan käyttää liikenteessä rajoituksetta.

Kuluttajariitalautakunta pitää ratkaisupyyntöön liitetyn Trafin kirjeen 27.10.2015 ja tähän liitetyn Auto Oyn takaisinkutsun 23.10.2015 perusteella selvitettynä, että ostetun auton moottoria vastaavan moottorisarjan moottorinohjaukseen on asennettu dynamometritestissä typen oksidien päästöarvoihin vaikuttava ohjelmisto. Tästä ohjelmistoasennuksesta ei ole kerrottu ostajalle kauppaa tehtäessä. Auto Oy on takaisinkutsukirjeessään todennut, että kyse on säännönvastaisuuksista Volkswagen-konsernin dieselmoottoreissa ja että epäselvyydet koskevat myös EA189-dieselmoottoreilla varustettuja Skoda-autoja. Lautakunta pitää edellä esitetyn perusteella selvitettynä, että autossa on ollut sen moottorin ohjelmistoon liittyvä virhe.

Korvaukset jäivät haaveeksi

Lautakunta katsoo, että autoa ostavan tiedossa on tai ainakin pitäisi olla, että direktiivin mukaan mitatut ja ilmoitetut kulutuslukemat perustuvat tarkoin määrättyihin mittausmenetelmiin. Lautakunta katsoo edelleen, että ostaja voi perustellusti odottaa, ettei auton kokonaiskulutus poikkea olennaisesti ilmoitetuista arvoista. Toisaalta arvioinnissa on otettu huomioon, että autoilijan voi olettaa tietävän esimerkiksi ajotavan ja olosuhteiden vaikuttavan polttoaineenkulutukseen. Pelkästään se, että auton polttoaineenkulutus poikkeaa siitä, millainen se olisi edellä esitetyn direktiivin mukaisesti mitattujen lukemien mukaan, ei näin ollen osoita, että autossa olisi virhe. Toisaalta, jos auton polttoaineenkulutus ylittää merkittävästi ilmoitetut lukemat, autossa voi olla tämän vuoksi virhe.

Lautakunta ei pidä näytettynä, että auto olisi virheellinen liiallisen polttoaineenkulutuksen vuoksi.

Maahantuoja on ilmoittanut korjaavansa virheen. Ostaja on väittänyt, että auton jälleenmyyntiarvo on tästä huolimatta laskenut. Auton arvonalenemisen osalta lautakunta toteaa, että ostaja ei ole esittänyt oman kertomuksensa tueksi näyttöä siitä, että auton arvo olisi alentunut epätavallisella tavalla tai etteivät autoliikkeet ottaisi autoa vastaan vaihtoautona. Lautakunnalle ei myöskään ole esitetty näyttöä siitä, että auton verokohtelu olisi muuttunut tai muuttuisi ostajan kannalta epäedullisemmaksi.

Lautakunnan käsityksen mukaan ostajalla on oikeus hyvitykseen, jos auton ominaisuudet heikentyvät tavalla tai toisella korjauskampanjan myötä. Tällaisen heikentymisen tulee kuitenkin olla osoitettavissa. Lautakunnalle ei ole tässä tapauksessa esitetty näyttöä siitä, että nyt kyseessä olevan auton ominaisuudet olisivat heikentyneet tai tulisivat heikentymään päästömanipulointiin liittyvän korjauskampanjan myötä. Lisäksi tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin seikkoihin perustuvat vaatimukset ovat ennenaikaisia. Lautakunta toteaa edellä esitetyn vuoksi, että vaatimuksen perusteet jäävät tältä osin näyttämättä.

Koska auton virheestä ei ole näytetty aiheutuneen arvonalenemista tai muutakaan haittaa ostajalle, lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen (5-4).

Julkaistu: 24.11.2017