Orpo antoi, Orpo otti
Puheenaiheet
Orpo antoi, Orpo otti
Budjetti 2017. Verotus kevenee, mutta monella suomalaisella kulut nousevat vielä enemmän. Näin ensi vuoden budjettiesitys näkyisi kukkarossasi.
5Kommenttia
Julkaistu 30.8.2016
Apu

Autoilijalle 70 euron lisälasku

Valmisteveron korotukset nostavat bensiinin hintaa arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen noin 2,5 senttiä litralta. Jos kilometrejä tulee vuodessa 20 000 ja bensiinin keskikulutus on seitsemän litraa sadalla kilometrillä, tulee autoilijalle lisäkustannuksia 35 euroa vuodessa. Dieselin hinta nousisi puolestaan 2,7 senttiä litralta. 

Auton käytöstä maksettava ajoneuvon perusvero nousee kaikkien autojen osalta 36,50 euroa. Toisaalta uuden auton ostamisesta maksettavaa autoveroa kevennetään asteittain vuosina 2016–2019. Vaikka uusien autojen hinnat laskevat hieman, hyöty voi jäädä vähäiseksi, sillä samalla myös käytettyjen autojen hinnat laskevat. Vaihdettaessa vanhaa autoa uuteen väliraha ei välttämättä muutu juuri laisinkaan.

Palkan ja eläkkeen verotus kevenee 

Palkkojen ja eläkkeiden verotus kevenee keskimäärin 0,5 prosenttiyksiköllä. Veronmaksajain keskusliitto on laskenut veronkevennyksen euromääräisiä vaikutuksia. Jos palkka on 3 305 euroa kuukaudessa, palkansaajan ostovoima nousee liiton laskelmien mukaan 144 euroa vuodessa.

Yrittäjien verotus kevenee

Vuoden 2017 budjettiehdotuksessa on viiden prosentin yrittäjävähennys. Vuonna 2014 Suomessa oli noin 150 000 kappaletta alle 10 000 euron tulosta tekeviä, vähennyksen piiriin kuuluvia yrityksiä. Yritystulon vuotuisen määrän ollessa noin 10 000 euroa vähennys keventäisi verotusta arviolta noin 50–150 euroa riippuen yrityksen nettovarallisuudesta. 

Eniten vähennyksestä hyötyvät harvalukuiset suurituloiset yritykset, joilla yritystoiminnan tuottama tulo verotetaan suureksi osaksi ansiotulona. Yritystulon vuotuisen määrän ollessa noin 100 000 euroa vähennys keventäisi verotusta arviolta noin 1 700–2 900 euroa vuositasolla riippuen yrityksen nettovarallisuudesta. 

Perintöverotus kevenee

Perintö- ja lahjaveroasteikkoja kevennetään maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tuetaan ottamalla käyttöön ns. metsälahjavähennys. 

Lahjaveron verovapaa osuus nousee 4 000 eurosta

5 000 euroon. Perintöjen verovapaa osuus säilyy

20 000 eurossa.

Esimerkiksi henkilö saa perintöä 100 000 euron arvosta. Tällä hetkellä hänen pitää maksaa siitä veroa

9 500 euroa. Budjettiesityksen mukaan veroa tarvitsee ensi vuonna maksaa 8 700 euroa. 

Asuntolainavelallisille jopa sadan euron lasku

Asuntolainan korkovähennysoikeus supistuu vuosina 2017–2019 kymmenen prosenttiyksikköä vuodessa niin, että vuonna 2019 asuntolainan koroista vähennyskelpoista on enää 25 prosenttia. Vuonna 2017 asuntolainan koroista vähennyskelpoista osuutta alennetaan 55 prosentista 45 prosenttiin.

Nyt esimerkiksi 3 000 euron vuosittaisista korkomenoista saa hyvittää verotuksessa 55 prosenttia, eli vähennyskelpoinen osuus on 1 650 euroa ja vähennyksestä saatava verohyöty on 495 euroa. Ensi vuonna verohyöty 3 000 euron korkomenoista on enää 405 euroa.  

Kotitalousvähennys nousee 

Kotitalousvähennys nousee 45 prosentista 50 prosenttiin. Jos teettää kodissaan esimerkiksi remontin, josta työn osuus on tuhat euroa, saa siitä verotuksessa hyvitystä 50 euroa enemmän.

Suklaalevy 20 senttiä halvemmalla

Makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovutaan. Veronmaksajain keskusliiton esimerkkilaskelman mukaan suklaalevyn hinta laskee 20 senttiä, kun vero poistuu ensi vuonna.

Öljy- ja kaukolämpölämmit­täjälle 50 euron lisälasku

Kevyen polttoöljyn hinta on nousemassa vuoden alusta 1,82 senttiä litralta ja raskaan polttoöljyn 2,17 senttiä kilogrammalta, arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen. 

Kevyttä polttoöljyä 3 000 litraa vuodessa käyttävän omakotitalon kustannukset ovat näin ollen nousemassa ensi vuonna 55 euroa vuodessa. Kaukolämmön hintaa muutos nostaisi Etelä-Suomen suurimmissa kaupungeissa 1–2,5 prosenttia laitoksen polttoainevalikoimasta ja tyypistä riippuen. Jos esimerkiksi sadan neliön rivitaloasunnon kaukolämpökustannus on nyt 2 000 euroa vuodessa, nousisivat kustannukset ensi vuonna jopa 50 euroa.

Tupakoitsijan vero nousee

Voimassa olevan lain mukaan tupakkaveroa korotettiin 1.7.2016 ja korotetaan 1.1.2017 ja 1.7.2017. Vuoden 2017 korotukset nostavat kuuden euron tupakka-askin hintaa vajaalla 60 sentillä. Näin ollen puoli askia päivässä polttavan kulut nousevat reilulla sadalla eurolla vuodessa.

Hallitus esittää lisäksi, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulevat veron piiriin. 

Kelan etuuksia leikataan

Hallitus leikkaa kaikkia Kelan maksamia sosiaaliturvaetuuksia 0,85 prosenttia. Jos henkilö saa nyt vuodessa tuhat euroa Kelalta, saa hän ensi vuonna 8,5 euroa vähemmän. Kelan maksamia etuuksia ovat mm. kansaneläkkeet, lapsilisät ja työttömien perusturva.

Julkisen puolen työntekijöiden lomaraha pienenee

Noin puoli miljoonaa suomalaista työskentelee julkisella sektorilla. Kaikkien heidän ensi kesän lomarahojaan leikataan 30 prosentilla. Lomaraha on yleisesti ottaen puolet loma-ajan palkasta.  3 000 euron kuukausipalkalla ja kuuden viikon kesälomalla lomarahaa kertyy normaalisti 2 250 euroa. Tästä leikataan 30 prosenttia, eli lomalainen menettää bruttotuloina 675 euroa. 

Vuorotteluvapaan viettäjien määrä romahtaa

Vuorotteluvapaan saamista on hankaloitettu merkittävästi, mikä näkyy selvästi vuoden 2017 budjetissa. Vuorottelukorvauksen saajia arvioidaan ensi vuonna olevan keskimäärin 3 788 henkeä kuukaudessa. Tänä vuonna vuorotteluvapaalla on ollut arviolta keskimäärin 6 429 henkeä joka kuukausi.

Työttömyyspäivärahaa leikataan

Työttömyyspäivärahan enimmäisaika lyhenee 400 päivään alle 58 vuotta täyttäneiltä, omavastuuaikaa pidennetään kahdella päivällä seitsemään päivään, aktiiviajan korotusosia pienennetään ja pitkän työuran johdosta maksettavista korotusosista luovutaan. 

Korkeakouluopiskelijan tuki laskee

Korkeakouluissa opiskelevien opintoraha laskee, kun opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opiskelijoiden kanssa siten, että opintorahan enimmäismäärä on kaikilla 250,28 euroa kuukaudessa. Korkeakouluopiskelijat saavat nyt opintorahaa enimmillään 336,76 euroa kuukaudessa, joten pudotus on jopa 86,48 euroa. Korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee kymmenellä kuukaudella 54 tukikuukauteen. Samalla opintolainan valtiontakaus nousee 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa. ●

Teksti Teppo Kuittinen, kuvitus Antti Nikunen / All Over Press

5 kommenttia