Tuulilasi

OnniBus muuttamassa lähtöpaikkaansa?OnniBus muuttamassa lähtöpaikkaansa?

OnniBus.com Oy teetti asiakkailleen kyselyn Porin vuorojen liikennöintipaikasta. Yritys liikennöi vanhalta linja-autoasemalta vielä ainakin syyskuun ajan, mutta pyysi Porin reittien aktiivisilta käyttäjiltä mielipiteitä jatkoa varten.
Kuvat Republic of Communications

Asiakaskyselyssä kartoitettiin olisiko uusi matkakeskus vai vanha linja-autoasema mieluisampi lähtöpaikka, ja mitkä seikat päätökseen vaikuttivat. Kyselyyn vastasi yli 1000 henkilöä.

Tulosten perusteella 63 % vastaajista pitää vanhaa linja-autoasemaa parempana lähtöpaikkana jatkossakin. Vastausta on perusteltu esimerkiksi aseman sijainnilla lähempänä keskustaa, viihtyisyydellä sekä paremmilla palveluilla. Myös saapumisen sekä kävellen että autolla kerrottiin olevan helpompaa. Vanhaa linja-autoasemaa suosineista vastaajista yli puolet perusteli vastaustaan juuri omalla autolla saapumisen helppoudella.

Uutta matkakeskusta kannatti 25 % vastaajista. Heidän perusteluissaan nousivat esiin sijainti lähempänä omaa matkakohdetta, polkupyörällä saapumisen helppous sekä paremmat jatkoyhteydet. Monet vastaajista pitivät myös selkeämpänä, että kaikki linja-autoyhtiöt liikennöisivät samasta paikasta. Noin 12 % vastaajista ilmoitti kummankin lähtöpaikan sopivan heille yhtä hyvin.

”Olimme positiivisesti yllättyneitä, että kysely Porin lähtöpaikasta herätti runsaasti mielenkiintoa ja että vastauksia tuli näin paljon. Selkeästi suurin osa asiakkaistamme toivoisi lähtöpaikan säilyvän entisellä paikallaan, mutta myös uusi matkakeskus sai huomattavaa kannatusta. Asiakkaiden perustelut olivat erinomaisia ja niiden pohjalta hyvän ratkaisun tekeminen tulee olemaan helpompaa,” kertoo OnniBus.comin kaupallinen johtaja Petteri Rantala.

Lopullinen päätös tehdään syyskuun aikana. Lipun ostaneita tullaan tiedottamaan ratkaisusta henkilökohtaisesti sähköpostilla. Yhtiö tiedottaa päätöksestään myös kotisivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan. 

Julkaistu: 11.9.2017