Tuulilasi

Onnettomuustutkinnan opit tehokkaaseen käyttöön

Onnettomuustutkinnan opit tehokkaaseen käyttöön
Miten päihdeonnettomuuksia voi ehkäistä ennalta? Mitä sairaala-aineistot kertovat liikenneonnettomuuksien yleisyydestä ja niiden taustalla vaikuttavista syistä? Liikenneturvan, Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen ja Onnettomuustutkintainstituutin yhteisessä webinaarissa 23.4. tarkastellaan onnettomuustutkinnan oppeja ja niiden soveltamista käytännön työssä.
Julkaistu: 1.4.2020

Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen, Onnettomuustietoinstituutin ja Liikenneturvan yhteistyössä järjestämässä webinaarissa 23.4. syvennytään eri näkökulmista onnettomuustutkinnan ja -tilastoinnin tuottamaan tietoon, muun muassa vakaviin vammautumisiin ja sairaala-aineistoihin, lääkärin haasteisiin päihtyneiden kuljettajien osalta sekä liikennekäyttäytymiseen vaikuttamiseen käytännössä.

”Suomalainen tutkijalautakuntatoiminta, jossa kuolemaan johtaneet onnettomuudet selvitetään perin pohjin, antaa ainutlaatuista tietoa onnettomuuksien taustalla vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista keinoista niiden ennaltaehkäisyyn. Samaan aikaan terveydenhuollon ammattilaisten tekemät hoitoilmoitukset hoitoilmoitusrekisteriin (Hilmo) avaavat ja täydentävät kuvaa siitä, millaisten onnettomuuksien kanssa olemme tekemisissä”, kuvailee Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski.

Koulutus on suunnattu eritoten liikennelääketieteestä kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille, liikenneturvallisuusalan ammattilaisille sekä muille ammatissaan näiden kysymysten parissa työskenteleville.

Koulutus pidetään webinaarina 23.4.2020 klo 14-17.30.

Kommentoi »