Tuulilasi

Öljyala esittää radikaaleja muutoksia polttoaineiden verotukseen – "sähköautoja verotettava sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen mukaisesti"


Öljyalan Keskusliiton mielestä liikenteen polttoaineiden nykyistä energiaveromallia tulisi laajentaa koskemaan kaikkia liikenteen polttoaineita ja toteuttaa kaikkien valmisteverotus samoin perustein.
Kuvat Juha Juntto

Tällöin liikenteen polttoaineiden verorasite riippuisi polttoaineen energiasisällöstä ja käytöstä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä, edunvalvontajärjestö sanoo.

Jos kaikkia polttoaineita verotettaisiin samoin kriteerein eikä verotus riippuisi käytetystä teknologiasta, se auttaisi ohjaamaan liikenteen kehitystä ympäristön ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaimmalla tavalla ja vertailemaan polttoaineita tasapuolisesti, katsoo Öljyalan Keskusliitto. Lisäksi pystyttäisiin arvioimaan liikenteen verokertymän kehittyminen tulevina vuosina nykyistä paremmin.

Tällä hetkellä kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat valmisteverotuksen piirissä, ja kaikkiaan nestemäisistä liikennepolttoaineista kerätään vuosittain veroja noin 2,7 miljardia euroa.  Sen sijaan biokaasu on vapautettu valmisteverosta, maakaasu maksaa lämmityspolttoaineiden alempaa veroa ja sähkö sähköveroa eli näitä liikenteen energiamuotoja ei veroteta liikenteen veromallin mukaisesti, liitto huomauttaa.

Käyttövoimavero pois

Öljyala ehdottaakin käyttövoimaverojen poistoa ja verojen keräämistä perustuen polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin.

Sen ehdottamassa veromallissa bensiinin litrapohjaiset verot muutetaan kohdistumaan energiaan eli laskettua kilowattituntia kohden. Kullekin liikenteen polttoaineelle on laskettu sen energiasisällön ja käytöstä syntyvän hiilidioksidipäästön mukaiset verot. Sähkössä käytetään Suomen sähköntuotannon keskimääräistä hiilidioksidipäästöä.

Laskennassa kaikkiin liikenteen polttoaineisiin kohdistuisi näin ollen sama energiasisältövero kilowattituntia kohden ja sama hiilidioksidipäästövero kilowattituntia kohden. Tällöin verotus perustuisi Öljyalan mukaan aidosti polttoaineen ominaisuuksiin eikä erityyppisin perustein annettaviin huojennuksiin.

Eri polttoaineiden verotasot ovat mallissa suhteellisen lähellä toisiaan eli verokertymät säilynevät suhteellisen tasaisina huolimatta markkinoilla tapahtuvista teknologiavalinnoista, liitto arvioi ja perustelee ehdotustaan liikenteen verojen kohdistamisella kuluttamiseen eli polttoaineen käyttöön.

Öljyalan mukaan sen ehdottama verotusmallin muutos säilyttäisi bensiinillä suurimman verorasitteen, ja tavalliselle dieselautoilijalle ei tulisi huomattavia lisäkustannuksia, koska käyttövoimavero poistuisi. Dieselin käytön verorasite 100 kilometrin matkaa kohden olisi liiton mukaan pienempi kuin bensiinin, koska dieselmoottorin hyötysuhde on parempi.

Toisin kävisi sähkölle ja kaasulle, joiden verotasot nousisivat. Sähkön osalta muutos voitaisiin tosin liiton mukaan tehdä vasta, kun älykkäät sähkömittarit voivat eritellä liikenteen sähkön muusta käytöstä. Lisäksi sähköauton autovero pitäisi Öljyalan mukaan laskea keskimääräisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästön mukaisesti, mikä nostaisi autoveroa

Ammattiliikenteen kilpailukykyä pyrittäisiin turvaamaan muutosten keskellä kompensaatio- tai veronpalautusmenettelyillä.

Tehokkain ja nopein tapa saavuttaa vuoden 2020 päästövähennystavoitteet Suomessa olisi Öljyalan mukaan siirtyminen bensiinistä nykyistä enemmän korkeaseosetanolin käyttöön ja dieselpuolella uusiutuviin dieselpolttoaineisiin. Biopolttoaineiden käyttöä tulisi kannustaa ja lisätä muokkaamalla liikenteen polttoaineverotuksen osia eli polttoaineiden energiasisältövero-osuutta ja hiilidioksidivero-osuutta, liitto summaa.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 12.12.2013