Apu

Norsujen persoonallisuutta selvitettiin: ovat yksilöitä kuten ihmisetNorsujen persoonallisuutta selvitettiin: ovat yksilöitä kuten ihmiset

Turun yliopiston tutkijat selvittivät myanmarilaisten työnorsujen sielunelämää.
Teksti Marjukka Puolakka
Kuvat John Jackson

Myanmarin työläisnorsut ovat yksilöitä siinä missä ihmisetkin. Norsut tekevät Myanmarissa töitä puuteollisuudessa tukkien kuljettajina yhdessä mahoutien eli norsuajajien kanssa. Mahout saattaa tuntea norsun koko tämän eliniän ajan ja osaa siten arvioida eläimen käyttäytymistä.

Turun yliopiston tutkijat selvittivät mahoutien avulla yli 250 työläisnorsun persoonallisuutta niiden luonnollisessa ympäristössä Myanmarissa. Selvisi, että Aasian norsujen persoonallisuuspiirteet eroavat yksilöiden välillä aivan kuin ihmisillä.

– Tapasimme norsuja, jotka olivat esimerkiksi selvästi uteliaampia ja rohkeampia kuin toiset. Ne saattoivat yrittää vaikkapa varastaa vesimeloneja, joita oli tarkoitus käyttää palkkioina, kertoo Martin Seltmann Turun yliopiston biologian laitokselta.

Tutkijat löysivät norsuille kolme persoonallisuusluokkaa: tarkkaavaisuus, sosiaalisuus ja aggressiivisuus. Tarkkaavaisuus kuvaa norsun tapoja toimia ja havainnoida ympäristöään. Sosiaalinen norsu taas hakeutuu toisten norsujen ja ihmisten seuraan ja voi olla suosittu seurustelukumppani. Aggressiivinen norsu käyttäytyy vihamielisesti muita norsuja kohtaan.

Norsun ja ihmisen elämänkaaret muistuttavat toisiaan: norsut elävät pitkään ja synnyttävät kerralla yhden poikasen, joka tarvitsee pitkään äidillistä huolenpitoa. Norsut myös elävät ihmisten lailla monimutkaisissa sosiaalisissa ympäristöissä.

Julkaistu: 16.3.2018