Nainen, pidä huoli kunnostasi!
Terveys ja hyvinvointi
Nainen, pidä huoli kunnostasi!
Insuliiniresistenssi eli tyypin 2 diabetekseen liittyvä ja sitä edeltävä tila vaikuttaa kielteisesti erityisesti naisten aivoihin.
2Kommenttia
Julkaistu 10.9.2015
Apu

Tulos tuli esille Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa, jossa insuliiniresistenssiä potevat naiset suoriutuvat tavallista heikommin kielellistä sujuvuutta mittaavassa testissä.

Miehillä vastaavaa yhteyttä ei todettu. Heikentynyt kielellinen suorituskyky oli havaittavissa jo nuorilla aikuisilla.

Tuloksen painoarvoa kasvattaa näkemys, että erityisesti tyypin 2 diabetekseen liittyvää insuliiniresistenssiä pidetään nykyisin tärkeänä laukaisevana tekijänä Alzheimerin taudin kehittymiselle.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että naisilla on aivojen valkean aineen muutoksia miehiä enemmän. Metabolisella oireyhtymällä on vahva yhteys insuliiniresistenssiin, ja sen tiedetään myös altistavan valkean aivoaineen muutoksille.

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa haima tuottaa insuliinia, mutta sen teho on heikentynyt, jolloin lihakset ja tärkeät sisäelimet ottavat glukoosia vastaan huonosti. Keskivartaloon kertynyt rasva vaikuttaa usein insuliiniresistenssin syntyyn.

– Omasta kunnosta huolehtimalla voi estää insuliiniresistenssin kehittymistä. Päivittäinen liikunta ja vähäinenkin painonpudotus riittävät, tohtorikoulutettava lääkäri Laura Ekblad sanoo.  

Tutkimukseen osallistui lähes 6 000 iältään 30–97-vuotiasta henkilöä.

Teksti: Riitta Heimonen

Kuva: Fotolia

2 kommenttia