Tuulilasi

Nainen jättää homman muille – mies tarkistaa autonsa öljyt itse


Yli 80 % suomalaisista naisista tuntee moottoriöljyn merkityksen ja lähes 40 % osaa myös itse vaihtaa autonsa öljyt.
Kuvat Juha Juntto

Miehistä puolestaan lähes kaikki (97 %) tietävät miksi moottoriöljyä tarvitaan ja noin 80 % osaa vaihtaa moottorin öljyn itse.

Tiedot ilmenevät ExxonMobilin vuonna 2013 teettämästä kyselystä, jolla selvitettiin suomalaisten mies- ja naisautoilijoiden näkemyksiä autoiluun ja öljynvaihtoon liittyen.

Vaikka naiset periaatteessa tietävät mihin moottoriöljyä tarvitaan, jättää suurin osa kuitenkin käytännön tekemisen muille: naisvastaajista noin 35 % antaa perheenjäsenten tai muiden tuttujen tarkistaa autonsa öljytason ja 28 % jättää tarkistamisen huoltoyritykselle tai muille ammattilaisille. Moottoriöljyn määrän tarkistaa itse 37 % kyselyyn osallistuneista naisista ja 15 % on itse joskus tehnyt öljynvaihdon. Miehistä lähes 80 % tarkistaa öljyt itse ja 65 % on itse tehnyt öljynvaihdon.

Naisista 20 % ja miehistä 13 % tarkistaa autonsa moottorin öljytason tosin vasta tason laskusta varoittavan huomiovalon syttyessä ja 21 % naisista ja 15 % miehistä vain säännöllisen huollon yhteydessä.

"Emme ole Veholla huomanneet merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä auton ostoon tai huoltoon liittyen", kertoo Veho Autotalojen kehityspäällikkö Tiina Lundqvist ja pitää ExxonMobilin kyselyn tuloksia yllättävinä.

"Sen sijaan olemme huomanneet, ettei autojen tekniikkaa ymmärretä nykyisin niin hyvin kuin ennen. Tämä voi johtua siitä, että uusien autojen tekniikka perustuu yhä enemmän tietokoneisiin. Siksi kyselyssä paljastuva korkea osaamisen taso oli hieman yllättävää."

ExxonMobilista arvioidaan, että Suomen vanhahko autokanta saattaa selittää omatoimisten öljynvaihtojen suosion.

"Moniin meillä vielä käytössä oleviin autoihin pystyy vaihtamaan öljyt itse sekä myös tekemään pieniä korjauksia. Vuosittaisten markkinatutkimuksiemme mukaan noin 20 % autonomistajista vaihtaa öljyt itse", sanoo Tuula Heiskanen ExxonMobilin markkinoinnista tiedotteessa.

Helmikuussa 2013 tehtyyn kyselyyn osallistui 1 000 autoilijaa, ja sen toteutti Kansallinen GfK-markkinatutkimuksen Mobil 1TM:sen toimeksiannosta

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 26.2.2014