Näin tulevaisuuden työ muuttuu: Ammatteja katoaa – Vaatimukset kovenevat – Ratkaisu työttömyyteen ja työvoimapulaan: Koulutus ja ammatinvaihto
Puheenaiheet
Näin tulevaisuuden työ muuttuu: Ammatteja katoaa – Vaatimukset kovenevat – Ratkaisu työttömyyteen ja työvoimapulaan: Koulutus ja ammatinvaihto
Työmarkkinat kaipaavat lisää alanvaihtajia. Moni tietotyöläinen saattaa kyllästyä konttorin hälyyn ja kouluttautuu vaikkapa eräoppaaksi. Tuore tutkimus pyrkii selvittämään, miten alan- ja ammatinvaihtoa pystyttäisiin tukemaan ja helpottamaan.
Julkaistu 25.2.2020
Apu

Työmarkkinoiden ongelmat ovat enemmän ammatillisia kuin alueellisia. Näin siitä huolimatta, että työnhakijat ovat usein eri paikkakunnilla kuin työpaikat ja ”duunariammattien” tekijöistä on kerrottu olevan pulaa etenkin kasvukeskuksissa.

Näin kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tampereen yliopiston tuore selvitys.  Taustalla on teknologinen murros ja globalisaatio, jotka muuttavat nopeasti työmarkkinoita.

Ammatteja katoaa ja tilalle syntyy uusia, joissa vaaditaan uudenlaisia taitoja tai niiden yhdistelmiä.

Työttömyysasteiden erot alueiden välillä ovat pienentyneet, mutta ongelmaksi ovat nousseet ammatillisen liikkuvuuden esteet, joita ovat mm. työtehtävien sisällöt ja vaatimukset.

Uudelleenkoulutus ratkaisu ongelmiin?

Tutkimus selvitti, miten ammatista toiseen vaihtaminen Suomessa onnistuu. Vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin esimerkiksi osaamisvaatimuksia, henkilön koulutusta ja perhetilannetta. 

Ratkaisuksi tutkijat tarjoavat muun muassa täydennys- ja uudelleenkoulutusta. Mitä se tarkoittaisi käytännössä?

– Ainakin lisäystä TE-toimistojen niukkoihin henkilöresursseihin, jotta niillä olisi aikaa perehtyä työnhakijan tilanteeseen ja hakea juuri hänelle sopivia ratkaisuja. Koulutustarjontaa tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä TE-toimistojen, työnantajien ja työntekijöiden kanssa, sanoo tutkimuksen vetäjä professori Jari Vainiomäki Tampereen yliopistosta.

– Yksi apuväline voisi olla hakukone, joka tarjoaisi avoimia työpaikkoja myös sellaisista ammateista, joihin henkilöt ovat rekisteritietojen perusteella työllistyneet hakijan nykyammatista.

– Kone tarjoaisi paikkoja, jotka ovat lähellä hakijan aiemman ammatin taito- ja osaamisvaatimuksia. Se voisi vähentää yksilöllisen ohjaamisen tarvetta, mikäli laajennettu työnhaun etsintä johtaisi työllistymiseen,

Tutkimuksen aineistona olivat EU:n tulo- ja elinolotilasto ja Tilastokeskuksen työntekijä-työnantaja-aineisto vuosilta 2004–2016. Sen toteuttivat Tampereen yliopisto ja Pellervon taloustutkimus.

Kommentoi »