Tuulilasi

Näin suomalainen mies haluaa autoilla - yksi matkakohde ei innosta

Näin suomalainen mies haluaa autoilla - yksi matkakohde ei innosta
Autoreissu sukuloimaan maistuu miehille huomattavasti puisevammalta kuin naisille, kertoo Kamuxin teettämä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus. Auton käyttötarkoituksia kartoittaneen tutkimuksen vastauksista käy ilmi, että naisista lähes puolet (47 %) pitää ystävien tai sukulaisten luona vierailua erittäin tärkeänä auton käyttötarkoituksena. Miehistä näin ajattelee vain joka neljäs (26 %).

Tärkeimmäksi auton käyttötarkoitukseksi koetaan ostosten ja asioiden hoito. Tätä pitää erittäin tai melko tärkeänä 90 prosenttia vastaajista. Sen lisäksi autoa tarvitaan etunenässä työmatka-ajoon kodin ja työpaikan välillä, sukulaisten ja ystävien luona vierailuun sekä omissa harrastuksissa käyntiä varten.

”Erilaisten käyttötarkoitusten järjestyksessä välttämättömiksi koetut asiat nousevat vahvasti kärkeen. Työ ja asiointi ovat selkeitä ja tunnistettuja syitä autotarpeeseen. Autoilijan tausta näkyy tutkimuksessa selvästi. Jos on lemmikkejä tai mökki, ne näkyvät määrittävän myös auton käyttötarkoitusta”, kertoo Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Kruisailu tärkeää yli kolmannekselle nuorista kuskeista

Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa erikoinen havainto on, että naisilla tuntuu olevan voimakkaampia mielipiteitä siitä, mihin autoa tulisi käyttää, kuin miehillä.

”Tärkeysjärjestyksessä miehet laittavat enemmän painoa harrastuksissa käynnille, naiset puolestaan sukulaisten ja ystävien luona vierailuille eli sosiaaliselle ulottuvuudelle. Lisäksi lemmikkieläinten kuljetukset näyttävät olevan enemmän naisten kontolla, sillä naiset pitävät sitä kaksi kertaa tärkeämpänä auton käyttötarkoituksena kuin miehet”, Iiskonmäki sanoo.

Yhteistä miesten ja naisten vastauksissa on, ettei autolla juuri ajella huvin vuoksi. Kruisimista pitää jossain määrin tärkeänä 19 % miehistä ja 14 % naisista. Poikkeuksen tekee nuorin, 18–24-vuotiaista autoilijoista koostuva ryhmä, josta 36 prosenttia pitää kruisailua tärkeänä käyttötarkoituksena.

”Nuori ihminen halajaa liikkeelle ja elämän sykkeeseen. Tämä on helppo tunnistaa itsekin isänä”, Iiskonmäki toteaa.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–2.2.2020. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1009 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Julkaistu: 30.6.2020
4 kommenttia