Tuulilasi

Ministeriö: Saimaan onnettomuustien kunnossapito asianmukaista


Suomen Saimaan kanavavaltuutettu on lähettänyt Venäjän kanavavaltuutetulle selvityksen Saimaan kanavan huoltotiellä helmikuun puolessa välissä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, joka vaati kymmenen ihmisen hengen.
Teksti TL-verkkotoimitus
Kuvat Riikka Kantinkoski

Selvitys koskee onnettomuuspaikalla vallinneita olosuhteita ja tien huoltotoimia.

Saimaan kanavaa koskevan valtiosopimuksen perusteella tien ylläpitovastuu kuuluu Suomelle. Tämän perusteella Suomen viranomaiset käynnistivät tapahtuman selvitystyöt heti onnettomuuden jälkeen.

Kanavatien ylläpidosta vastaavan viranomaisen selvityksen mukaan säätila tai tien pinnan liukkaus eivät edellyttäneet tien hiekoittamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyy lausunnossaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen selvityksiin ja katsoo, että tien kunnossapito oli asianmukaista.

Onnettomuuden mahdollisia vaikutuksia kanavatien ylläpidolle on tarkoitus tarkastella kanavavaltuutettujen kesken selvitysten valmistuttua.

Saimaan kanavan huoltotie on luokiteltu tien tarkoitetun liikennemäärän ja erityisluonteen perusteella hoitoluokkaan, jossa talvikausina riittää liukkauden torjuntaan tien hiekoitus. Tiellä on 60 km/h nopeusrajoitus.

Tien hoito- ja ylläpitovastuu on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus). Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on sopimus Saimaan kanavan huoltotien hoidosta NCC Roads Oy:n kanssa.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 28.2.2014