Tuulilasi

Ministeriö haluaa rajoittaa opetusluvalla opetettavien määrää – uutta ajokorttilakia ajetaan läpi pikavauhdillaMinisteriö haluaa rajoittaa opetusluvalla opetettavien määrää – uutta ajokorttilakia ajetaan läpi pikavauhdilla

Hallituksen esitysluonnos koskien ajokorttilain muutoksia on lähtenyt rajatulle lausuntokierrokselle.
Teksti TL-verkkotoimitus

Lausunnot pyydetään vain Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnalta, Autokoululiitolta ja katsastustoimijoilta. Ministeriö katsoo, että kyseiset tahot muodostavat riittävän asiantuntevan kokonaisuuden. Rajatulla ja nopealla lausuntokierroksella ministeriö kertoo haluavansa minimoida lakimuutokseen kuluvan ajan.

Lausuntokierroksella olevat lain muutokset koskevat ajokortin opetuslupaa ja opetusluvalla annettavaa perusvaiheen opetusta.

Liikenneministeri Merja Kyllönen avasi opetuslupaopetusta koskevat ajokorttisäännökset uuteen tarkasteluun syyskuun alussa. Tavoitteena on kohtuullistaa opetuslupaopetuksen hintatasoa ja poistaa opetuksen saatavuudesta aiheutuneet opetuslupaopetuksen valitsemisen esteet.

Opetuslupaopettajan kokeen vaativuutta lisätään

Hallitus ehdottaa, että vaatimus opetuslupaopettajan ja -oppilaan yhteisopetuksesta ja oppimisen arviointikäynnistä autokoulussa poistuisi ja että perusvaiheen vaikeissa olosuhteissa suoritettava ajo-opetus voitaisiin antaa opetusluvalla. Muutokset koskisivat myös opetuslupaopettajan koetta ja ajo-opetukseen käytettävän ajoneuvon hyväksymisvaatimuksia.

Esitysluonnoksen mukaan opetuslupaopettajan kokeen vaativuutta lisättäisiin ja koetta kehitettäisiin siten, että se huomioisi liikenneturvallisuusnäkökulman nykyistä paremmin. Tiukentuvan kokeen rinnalla hallitus ehdottaa, että opetusajoneuvojen hyväksymisvaatimuksia kevennettäisiin mopojen ja moottoripyörien osalta. Hyväksyminen muutoskatsastuksessa vaadittaisiin vain, jos ajo-opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa olisi oltava ajohallintalaitteet opettajaa varten.

Ajo-opetuksen harmaan talouden ehkäisemiseksi hallitus ehdottaa, että opetusluvalla opetettavien määrää rajoitettaisiin nykyistä tiukemmin. Opetusluvalla saisi opettaa enintään kuusi oppilasta kolmen vuoden aikana, ellei kysymyksessä olisi esimerkiksi perheessä tapahtuva opetus.

Hallituksen esittämät säädösmuutokset koskevat ajokortin perusvaiheen opetusta. Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetus tapahtuisi edelleen autokoulussa tai opetusluvalla, jos luvan haltijalla olisi ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa.

Lausuntojen määräaika on 7. lokakuuta 2013, ja opetuslupaopetusta koskevat säädösmuutokset on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana siten, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Julkaistu: 25.9.2013