Tuulilasi

Ministeriö ehdottaa neljää uutta tiehanketta


Liikenne- ja viestintäministeriö esittää hallinnonalalleen 2,97 miljardin euron määrärahoja vuodeksi 2014. Ehdotus myötäilee hallituksen vahvistamaa vuoteen 2017 asti ulottuvaa kehystä.
Kuvat Juha Juntto

Ministeriön ehdottamasta potista yhteensä reilut 1,9 miljardia euroa on suunnattu liikennepolitiikkaan.

Tästä liikenneverkon osuus on noin 1,7 miljardia euroa, josta perusväylänpitoon ministeriö ottaisi reilun miljardin euron potin.

Teitä kunnostetaan ja paikallista liikennettä tuetaan

Ministeriö ehdottaa, että keväällä liikenne- ja viestintäpoliittisessa ministerityöryhmässä päätetyt liikennehankkeet käynnistetään työryhmän suunnitelmien mukaan.

Tämä tarkoittaisi, että ensi vuonna käynnistetään neljä tiehanketta. Nämä ovat Kehä I:n parantaminen, valtatie 4 Rovaniemen kohdalla, valtatie 5 Mikkelin kohdalla ja E18 Hamina-Vaalimaa -hankkeen valmistelu.

Kehä I:n toimivuutta parannetaan toteuttamalla ensi vaiheessa Kivikon eritasoliittymä ja toisessa vaiheessa Espoon rajan ja Vihdintien väliset lisäkaistat, joukkoliikennejärjestelyt ja meluesteet sekä Hämeenlinnan väylän eritasoliittymää täydentävät lisärampit ja meluesteet.

Valtatiehankkeissa muun muassa rakennetaan eritasoliittymiä, lisätään meluaitoja ja parannetaan tai lisätään ajokaistoja.

Kuntien on järjestettävä nykymuotoinen linja-autoliikenne uudelleen kun joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset lakkaavat vuosien 2014 ja 2019 välillä. Siirtymäajan jälkeen toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä joukkoliikenne alueellaan.

Valtio tukee kuntia muutoksessa. Esimerkiksi Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kohdalla joukkoliikennettä tuetaan yhteensä 12,75 miljoonan euron määrärahalla. Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemiseen ministeriö varaa 10 miljoonaa euroa. Koko alueellisen ja paikallisen liikenteen tukipotti on 30,8 miljoonaa euroa.

Julkaistu: 8.8.2013