Apu

Mikä on skitsoaffektiivinen häiriö?

Mikä on skitsoaffektiivinen häiriö?
Skitsoaffektiivisessa häiriössä saman sairausjakson aikana ilmenee sekä skitsofrenialle ominaisia psykoottisia oireita että vakava masennus- tai maniajakso.
Julkaistu: 11.4.2018
Ennen kuin tilaa nimitetään skitsoaffektiiviseksi häiriöksi, skitsofrenialle tyypillisiä harhaluuloja tai aistiharhoja tulee esiintyä sairausjakson aikana vähintään kahden viikon ajan ilman, että niiden aikana olisi ilmennyt vakavia mielialaoireita. Jos harhaluulot tai aistiharhat liittyvät koko ajan vakaviin mielialaoireisiin, diagnostisesti kyseessä on psykoottinen vakava masennus- tai maniajakso.
Skitsoaffektiivisia häiriöitä on sekä kaksisuuntaisia että pelkästään masennusoireisia. Kaksisuuntaisessa muodossa sairausjaksossa ilmenee masennusoireiden lisäksi maanisia oireita. Masennusoireisessa tyypissä ilmenee pelkästään masennusoireita.
Skitsoaffektiivinen häiriö on jonkin verran harvinaisempi kuin skitsofrenia. Ennuste on sosiaalisen toimintakyvyn kannalta keskimäärin jonkin verran parempi kuin skitsofreniassa mutta huonompi kuin vakavissa mielialahäiriöissä.
Yksilölliset erot sairauden kulussa ovat suuria. Tutkimusten mukaan skitsoaffektiiviseen häiriöön sairastuneilla on suvussaan keskimääräistä enemmän sekä skitsofreniaan että vakaviin mielialahäiriöihin sairastuneita henkilöitä.
Jos epäilee sairastavansa skitsoaffektiivista häiriötä tai aiemmasta skitsoaffektiivisesta psykoosista toipuneella ilmenee uuden akuutin psykoosin ennakko-oireita, tulisi kääntyä pikaisesti lääkärin, psykiatrin tai mielenterveystoimiston puoleen. Skitsoaffektiivisten häiriöiden lääkehoidossa käytetään usein psykoosilääkkeiden, mielialantasaajien ja masennuslääkkeiden yhdistelmiä.
Lähde: Lääkärikirja Duodecim (2016).
3 kommenttia