Tuulilasi

Maailman parasta dieseliä


Neste Oil on ensimmäisenä maailmassa tuonut markkinoille dieselpolttonesteen, joka täyttää maailman ajoneuvovalmistajien yhdistysten yhteiset tiukimman luokan vaatimukset.
Kuvat Neste Oil

Neste Pro Diesel täyttää ensimmäisenä maailmassa autonvalmistajien suositteleman WWFC 5 (Worldwide Fuel Charter) luokituksen. WWFC-luokitus on Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian autonvalmistajien yhdessä laatima suositus polttoaineille. WWFC-luokituksesta julkaistiin syyskuussa viides painos, joka on tehty uusinta ajoneuvo ja moottoritekniikkaa silmällä pitäen.

Uudessa WWFC 5 -luokituksessa polttoaineille asetetaan tiukempia vaatimuksia, joiden tavoitteena on varmistaa muun muassa moottorin ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistojen pitkäaikainen, häiriötön toiminta. Perinteisen biodieselin eli FAMEn käyttöä ei uusimmassa luokituksessa sallita lainkaan. Sen sijaan kehittyneempien biopolttoaineiden, kuten vetykäsiteltyjen kasviöljyjen (HVO) ja BTL:n (Bio to Liquid) käyttöä ei ole rajoitettu.

Sallittujen biopolttoaineiden joukkoon kuuluu muun muassa Neste Oilin valmistama uusiutuva NExBTL-diesel, jota valmistetaan vetykäsittelemällä erilaisia kasviöljyjä ja jäteraaka-aineita. Neste Pro Diesel sisältää vähintään 15 % uusiutuvaa NExBTL-dieseliä.

Neste Oilin mukaan Neste Pro diesel antaa keskimäärin 2 % korkeamman tehon tavalliseen dieseliin verrattuna. Talvilaatuisen Pro dieselin kylmäominaisuudet ovat paremmat. Tavallisen talvidieselin suodatettavuus- eli alin käytettävyyslämpötila on -34 °C, kun Neste Pro dieselillä se on -37 °C. Samepiste eli alin varastointilämpötila on kummallakin 5 astetta korkeampi.

Neste Pro dieselissä ei ole lainkaan perinteistä esteröityä kasviöljyä eli FAMEa, kun tavallisessa dieselissä sitä saa olla enintään 7 %. Sen syttymisherkkyyttä kuvaava setaaniluku on vähintään 55, kun tavallisella dieselillä sen minimiarvo on 51.Polyaromaattien määrä Pro dieselissä on 2 %, kun tavallisessa dieselissä niiden maksimiarvo on 8 %. Tuhkaa siinä on enintään yksi tuhannesosaprosentti, kun tavallisessa raja-arvo on sadasosaprosentti.

Näiden ominaisuuksiensa ansiosta Pro diesel pitää Neste Oilin mukaan moottorin puhtaampana. Myös yleistyneet polttonestetoimisten lisälämmittimien luvataan karstoittuvan vähemmän.

Linkkejä:

Neste Oilin dieselopas

Nesteen polttonesteiden tuotetiedotteet

Worlwide Fuel Charter, fifth edition

Julkaistu: 5.11.2013