Tuulilasi

Lisääntynyt kilpailu alkanut murentaa katsastuksen hintatasoa


Yrittäjävetoiset tai pienten ketjujen perustamat uudet katsastusasemat ovat viime vuosina kasvattaneet osuuttaan markkinoista lähes neljännekseen. Muutos on vaikuttanut hintoihin ja lisännyt vaihtoehtoja, vaikka hintaerot jopa maakuntien sisällä ovat edelleen suuria.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalvelujen toteuttamassa tutkimuksessa on tarkasteltu katsastusmarkkinoiden kehitystä. Tuilastoaineisto on kattava ja  saatu  toimialan keskenään kilpailevilta yrityksiltä.

Katsastustoimialan muutosta on tarkasteltu erityisesti vuosien 2008–2011 ajalta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin, miten kilpailu on kehittynyt viimeisen neljän vuoden aikana, mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet ja kuinka kilpailu on vaikuttanut hintoihin.

Uudet asemat lisänneet katsastuskilpailua

Suomeen on viimeisen neljän vuoden aikana tullut lisää yli 90 uutta katsastusasemaa. Näistä yrittäjien tai pienten ketjujen perustamia asemia on yli 60. Tuorein ilmiö alalla ovat joustavasti toimivat pienketjut, jotka aktiivisesti haastavat vanhoja toimijoita uusilla toimintatavoilla ja aggressiivisella hintakilpailulla.

Helmikuulta 2012 olevien katsastusalan tilastojen mukaan alan kahden valtakunnallisesti toimivan yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus on laskenut alle 60 prosentiin.  Aikaisemmin selkeästi alaa johtaneen  A-Katsastuksen valtakunnallinen markkinaosuus on laskenut 63 %:sta 41 %:iin. K1-ketjun osuus on pysynyt suurin piirtein samana n. 19 %:ssa. Yhteenlaskettu muiden itsenäisten yrittäjien ja pienketjujen osuus on yli kaksinkertaistunut 17:stä 40 %:iin.

Pienketjujen ja yrittäjien nousu markkinoille on tapahtunut erityisesti A-Katsastuksen kustannuksella. K1-Katsastajien osuus on säilynyt lähestulkoon samalla tasolla. Pienketjujen ja yrittäjien nousu markkinoille on tapahtunut erityisesti A-Katsastuksen kustannuksella. K1-Katsastajien osuus on säilynyt lähestulkoon samalla tasolla.

Hinnat alkaneet laskea

Vuonna 2011 pelkän määräaikaiskatsastuksen keskihinta Suomessa oli 45,96 euroa (sis. ALV). Keskimääräinen kokonaishinta (mukana myös bensiini- ja OBD-mittaukset) oli  vuonna 2011 oli 78,76 euroa.

Parin viime vuoden aikana hinnat ovat muuttuneet selkeästi. Vuodesta 2009 vuoteen 2011 hinnat kääntyivät keskimäärin 8 prosentin laskuun (määräaikaiskatsastukset) , kun inflaatio otetaan myös huomioon. Päästömittausten hinnat ovat pudonneet reaalisesti  4-11 prosenttia.

Kilpailuvaikutukset ovat osoittautuneet voimakkaimmaksi juuri sellaisilla alueilla, jonne on tullut yrittäjävetoisia tai pienketjujen asemia

Maakuntien välillä on varsin suuria hintaeroja. Esimerkiksi Lapin, Kainuun, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa hintataso on korkein. Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa  hinnat taas ovat keskimääräistä edullisempia,  ja ne ovat laskeneet voimakkaasti. Katsastusalalle on tyypillistä, että hinnat vaihtelevat jopa maakuntien sisällä.

Vuonna 2011 yli 2,4 miljoonaa katsastustapahtumaa

Vuonna 2011 Suomessa tehtiin yli 2,4 miljoonaa katsastuskäyntisuoritetta (sisältäen niin kevyen kuin raskaan kaluston määräaikaiskatsastukset ja jälkitarkastukset).

Asemakohtaisesti kaikkein suurimmilla asemilla on vuosittain yli 20 000 käyntiä. Kaikkein pienimmillä asemilla, jotka ovat sivutoimipisteitä ja auki esimerkiksi vain kerran viikossa, käyntejä on vain alle 1000 vuodessa. Viimeisen neljän vuoden aikana keski-määräiset vuoden käyntimäärät per asema ovat laskeneet vajaasta 8000:sta noin 6000:een.

Muutos johtuu käytännössä asemien lukumäärän kasvusta, sillä autokannan kasvu on ollut varsin maltillista. Koska valtaosa uusista asemista on pienketjujen tai yrittäjien, markkinaosuuksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kainuu, Pohjanmaa ja Etelä-Karjala ovat sellaisia alueita, jonne uusia asemia ei ole juurikaan tullut ja kilpailun vaikutukset markkinarakenteeseen ovat olleet suhteessa heikommat. Kuitenkin suurimmassa osassa maakuntia, mukaan lukien väestörikkaimmat kaupunkialueet, keskittyneisyyden trendi on ollut selvästi laskeva.

Tutkimuksen tilastoaineisto

Tutkimuksen toteuttamiseksi katsastusyritykset (A-Katsastus Oy, K1 Katsastajat Oy sekä useimpia muita pienempiä katsastusyrityksiä edustava Yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto ry) toimittivat tutkijoiden käyttöön mittavan aineiston.

Katsastustoimipaikkojen ajankohtaisista hinnoista saat tietoja täältä: http://www.katsastushinnat.fi/

Julkaistu: 12.6.2012