Apu

Tutkimus: Liikkumisen terveyshyödyt kumoavat liikenteen haittatekijät, kuten liikenneonnettomuudet, saasteet ja melun

Tutkimus: Liikkumisen terveyshyödyt kumoavat liikenteen haittatekijät, kuten liikenneonnettomuudet, saasteet ja melun
Pelkästään kävelystä yksin on selvästi enemmän hyötyä kansanterveydelle kuin kaikista liikennehaitoista yhteensä on haittaa.
Julkaistu: 28.4.2021

Suomalaisessa liikenteessä ollaan kansan terveyden puolesta plussalla, kertoo Suomen ympäristökeskuksen Syken, THL:n ja Ilmatieteen laitoksen laaja tutkimus. Sen mukaan liikenteestä aiheutuvat haitat ovat Suomessa pienemmät kuin kevyestä liikenteestä saatavat terveyshyödyt.

Tutkimuksessa liikenteen haittapuoliksi katsottiin liikenneonnettomuudet, ilmansaasteet ja melu. Hyviksi puoliksi taas laskettiin kävelemisestä ja pyöräilystä koituvat liikunnan terveyshyödyt.

Koko maassa liikenneonnettomuudet osoittautuivat suurimmaksi haitaksi, niiden laskettiin selittävän kaksi kolmasosaa liikenteen terveyshaitoista. Loppu haittakuorma jakautui melko tasan melun ja ilmansaasteiden eli ilman pienhiukkasten kesken.

Kävelyn hyöty merkittävä

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt olivat lähes kaksinkertaiset haittoihin verrattuna. Erityisesti kävelyn merkitys on tutkimuksen perusteella suuri, jo yksistään siitä on selvästi enemmän hyötyä kansanterveydelle kuin kaikista liikennehaitoista on haittaa.

Tutkimuksesta tarkasteltiin vielä erikseen yhdentoista suuren kaupungin tilannetta. Kaupungeissa onnettomuudet aiheuttivat selvästi pienempiä terveyshaittoja kuin melu. Monessa kaupungissa myös ilmansaasteet olivat onnettomuuksia vakavampi terveyshaitta. Melun vahingollisuus korostui erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Myös kaupungeissa terveyshyödyt olivat liikennehaittoja suurempia. Pyöräilyn hyöty nousi keskimääräistä enemmän esiin Oulussa ja Joensuussa, ja ne ovatkin pyöräilykaupungin maineessa.

Tutkimus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja maailmassakin harvinainen.

– Tässä tutkimuksessa pystyimme ensimmäisen kerran vertaamaan hyötyjä ja haittoja Suomen osalta ja todentamaan, että Suomessa hyödyt ovat nykytilanteessa selvästi haittoja suuremmat, tutkimuksen johtaja Marko Tainio Sykestä sanoo.

Kommentoi »