Tuulilasi

Liikkuvassa testilaboratoriossa testataan liikennetietopalveluja


Nokian kampuksella Espoossa testataan tiedonsiirtoratkaisuja liikkuvalla testilaboratorio-ajoneuvolla. Kyseessä on entinen ambulanssi, jonka Vediafi varustaa tarvittavalla tekniikalla.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

Ambulanssin sisätilat mahdollistavat erilaisten sensoreiden ja laitteiden asentamisen uusien palveluiden testaamiseksi. Nokian kampus puolestaan tarjoaa testiympäristön nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien testaamiseen.

Liikennelabran käynnistämän hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja mahdollistaa valtioiden rajat ylittävää yhteen toimivuutta liikenteen hätäjärjestelmissä ja liikennetietopalveluissa. Tällä hetkellä automaattiajamista ja muita liikenteen uusia palveluja testataan ja kehitetään erilaisissa testiympäristöissä, mutta tässä hankkeessa tavoitteena on testata uusia Connected Intelligent Transportation System eli C-ITS -palveluja rajat ylittävillä tieosuuksilla aidossa ympäristössä, ja samalla tukea liikenteen automaation ja digitalisaation kehitystä.

Ensimmäisenä kehitetään Suomen ja Venäjän välistä yhteentoimivuutta

Testilaboratorio-ajoneuvo ajetaan syksyn aikana Nuijamaalle, jossa voidaan testata oikeassa ympäristössä Suomen ja Venäjän rajan ylittävää C-ITS -yhteentoimivuutta. Hanketta koordinoiva VTT on koonnut yrityskonsortion kehittämään testilaboratoriota ja tähän liittyviä komponentteja. VTT:n, yrityskonsortion ja Liikennelabran edustajat kokoustivat Moskovassa ITS Russianin ja venäläisten yritysten kanssa, ja suunnittelivat kansainvälisen CAVLANE (Connected Automated Vehicle Lane Consortia) -hankkeen suuntaviivoja.

VTT:stä ja venäläisistä älyliikennetoimijoista ITS Russiasta koostuvan CAVLANEn tavoitteena on kehittää monivuotinen, yritysvetoinen yhteistyökonsortio ensin Suomen ja Venäjän välille, ja tämän jälkeen laajemmin Eurooppaan ja Aasiaan, jolloin älyliikennekäytävä jatkuisi itäiseen Aasiaan asti.

Luotettavuus, nopeus ja kattavuus keskeistä

Matti Lankinen Vediafistä kertoo, että ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisessä kommunikaatiossa ratkaistavana on vielä muun muassa se, kuka tarjoaa sellaisen tietoliikenneverkon, joka mahdollistaa riittävän luotettavan ja nopean kommunikaatiokanavan automatisoituvan liikenteen tarpeisiin. Lisäksi testien avulla on selvitettävä, millaisia C-ITS -toiminnallisuuksia nykyiset verkot mahdollistavat ja missä meillä Suomessa on mahdollisesti piilevää C-ITS -markkinapotentiaalia.

Taustajärjestelmän ja tiedonsiirtotekniikoiden tulisi toimia kattavasti, luotettavasti ja tarpeeksi nopeasti, jolloin datan hyödyntämiseen liittyvät palvelut toimivat turvallisesti ja ovat mahdollisimman hyvin saatavilla.

Yritysyhteistyö edellytyksenä hankkeen etenemiselle

Yritysyhteistyö hankkeen ympärillä toimii hyvin, kun jokainen toimija kokee yhteistyön hyödylliseksi ja on valmiina puhaltamaan samaan hiileen, sanoo Lasse Nykänen VTT:ltä. Yrityskonsortiossa tiedonvaihto on sujuvaa ja eri toiminnallisuuksia voidaan kytkeä helposti toisiinsa.

Hankkeessa toimivat yhteistyössä VTT, Dynniq, Indagon, Nokia, Vediafi sekä kesäkuussa mukaan liittynyt Infotripla, joka yhdistää taustajärjestelmän tiedot eri tietolähteisiin. 

Julkaistu: 30.8.2017