Tuulilasi

Liikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrä lopultakin selvillä

Liikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrä lopultakin selvillä
Uusi tutkimus osoittaa, että Suomen tieliikenteessä loukkaantuu vakavasti noin 1 400 henkilöä vuodessa.

Loukkaantumisen vakavuuden kuvaamisessa on erilaisia käytäntöjä ja tiedot ovat useissa eri tilastoissa. Juuri valmistunut liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaoston tutkimus laadittiin edistämään vakavien loukkaantumisten tilastoinnin kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Tutkimuksessa arvioitiin tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrä.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2010 Suomen tieliikenteessä loukkaantui vakavasti noin 1 400 henkilöä, mikä on noin 10 % kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista. Vuonna 2011 määrä oli samaa suuruusluokkaa.

Vakavasti loukkaantuneet olivat useimmiten henkilö- ja pakettiautojen kuljettajia ja matkustajia (noin 37 % kaikista vakavasti loukkaantuneista), polkupyöräilijöitä (noin 27 %) sekä mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä (noin 22 %). Muiden tienkäyttäjäryhmien osuudet olivat pieniä. Vakavia loukkaantumisia tapahtui eniten vilkkaasti liikennöidyllä päätieverkolla ja suurilla kaupunkiseuduilla.

Tulokset vahvistivat myös aiempaa tietoa siitä, että suuri osa erityisesti polkupyöräilijöiden loukkaantumisista kirjautuu ainoastaan terveydenhuollon tilastoihin eikä tietoa saada helposti liikenneturvallisuustyötä tekevien viranomaisten käyttöön. Pyöräilijä kaatuu usein yksin, jolloin poliisia ei yleensä kutsuta paikalle, eivätkä tiedot loukkaantumisista päädy poliisiraportointiin perustuvaan tieliikenneonnettomuustilastoon. Myös mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden onnettomuuksissa tilanne oli samankaltainen.

Tutkimuksessa käytettiin EU:n suosituksen mukaista vammadiagnooseihin perustuvaa vakavuusluokitusta ensimmäistä kertaa koko Suomen kattavassa aineistossa. Luokituksen mukaan vakavia vammoja ovat esimerkiksi suurten luiden murtumat, pienten luiden avomurtumat, merkittävien sisäelinten vauriot tai repeämät, yli tunnin kestävä tajuttomuus ja raajojen menetykset. Tutkimusaineistoina käytettiin Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteriä (Hilmo) vuosilta 2010 ja 2011.

Tutkimus laadittiin Trafin, Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneturvan toimeksiannosta. Tutkimustyöstä vastasivat Sito Oy ja Tilastokeskus.

Tilaa Tuulilasin viikkokirje, joka pitää sisällään automaailman ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat. Viikkokirje ilmestyy perjantaisin.  

Julkaistu: 28.11.2014
Kommentoi »