Tuulilasi

Liikenteen tulevaisuus luodaan netissä


Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut luonnoksen tulevaisuuskatsauksensa tausta-aineistoksi avoimeen kommentointiin.
Kuvat Lexus

Ministeriö toivoo siihen sidosryhmien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä. Kommentointi on avoinna 5.5.-19.5.2014.

Ministeriö valmistelee tulevaisuuskatsausta joukkoistamalla. Tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistoa voi kommentoida avoimesti ja vuorovaikutteisesti verkossa wiki-alustalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistossa on kolme pääteemaa: edistykselliset palvelut liikenteessä ja viestinnässä, tieto ja digitalisaatio kilpailuedun lähteinä sekä infrastruktuuri hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kasvualustana. Näillä teemoilla on kolme etenemispolkua: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi.

Kaikki ministeriöt laativat valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta tulevaisuuskatsauksen puolueiden käyttöön hallitusneuvotteluita varten. Nyt kommentoitavana olevan tausta-aineiston pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee oman hallinnonalansa tulevaisuuskatsauksen valtioneuvoston kanslialle.

Tausta-aineistossa esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset eivät ole ministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan ongelmiin. Tulevaisuuskatsausta ei käsitellä poliittisesti eivätkä ministerit osallistu sen valmisteluun.

Tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto löytyy netistä

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 6.5.2014