Tuulilasi

Liikennevirastolta rahaa kestävän liikkumisen hankkeisiin


Liikenneviraston myöntämien liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku vuodelle 2018 on alkanut. Hakemukset tulee jättää viimeistään 19.1.2018.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

Valtioneuvoston asetukseen joukkoliikenteen valtionavustuksista (1273/2013) sisältyy liikkumisen ohjaus. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen tiedollisen ohjauksen, markkinoinnin sekä palvelujen kokeilun ja kehittämisen kautta. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksin omalla autolla ajamisen vähentäminen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattaminen.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset.

Valtionavustusta voidaan myöntää voimassa olevan valtionavustusasetuksen mukaan enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista toiminnan suunnitteluun, projektinhallintaan ja toteuttamiseen. Avustettavien hankkeiden tulosten ja toimintamuotojen tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja niiden tulee olla monistettavissa myös muualle.

Vuodelle 2018 toivotaan hakemuksia erityisesti seuraavista teemoista:

1. Kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen liikkumispalveluiden kokeilu, kehittäminen ja käyttöönotto. Näiden liikkumispalveluiden tulee olla integroitu osaksi liikennejärjestelmää, joukkoliikennejärjestelmää, asuinalueiden suunnittelua tai asuin- tai toimitilarakentamista. Liikkumispalveluita ovat esimerkiksi joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot, kimppakyydit, pyöräpalvelut, sähköavusteiset polkupyörät.  2. Kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu seudulla tai kunnassa, esimerkiksi kestävän liikkumisen toimenpidesuunnitelmat ja strategiat  3. Markkinointi 2.0. Uudet, innovatiiviset, tavoitteelliset ja käyttäjiä osallistavat tavat tehdä kestävän liikkumisen markkinointia, viestintää ja kampanjointia

Hakemukset voivat kuitenkin kohdistua myös muihin teemoihin kuin edellä mainittuihin.

Hakemukset tulee jättää viimeistään tammikuun 19. päivänä 2018. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo@liikennevirasto.fi sekä liikkumisenohjaus@liikennevirasto.fi

(Lähde: Liikennevirasto)

Julkaistu: 16.10.2017