Tuulilasi

Liikennetyöryhmän raportti viivästyyLiikennetyöryhmän raportti viivästyy

Liikenteen päästövähennystavoitteita koskevan väliraportin valmistuminen siirtyy. Raportin piti valmistua perjantaina.

Liikenneverkon rahoitusta arvioiva parlamentaarinen työryhmä jatkaa keskustelua päästövähennyksiä koskevasta esityksestään elokuun aikana.

Parlamentaarinen työryhmä on kuullut työskentelynsä aikana useita asiantuntijatahoja toimenpiteisiin liittyen sekä käsitellyt eri vaihtoehtoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 8. helmikuuta 2017 työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Työryhmässä on edustus jokaisesta eduskuntaryhmästä ja sen toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018. Parlamentaarisen työryhmän oli tarkoitus antaa väliraportti liikenteen päästövähennystoimenpiteistä 18. elokuuta.

Töyryhmä pohtii myös autoverotusta ja polttoaineen verotusta.

Julkaistu: 17.8.2017