Liikennesääntöjen laiminlyönti aiheuttaa vaaratilanteita monelle – omakin töpeksintä on huomattu
Autot ja liikenne
Liikennesääntöjen laiminlyönti aiheuttaa vaaratilanteita monelle – omakin töpeksintä on huomattu
Kolme viidestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen väistämisvelvollisen autoilijan tullessa eteen. Liikenneturva kannustaa tarkkuuteen risteystilanteissa: liikennesääntöjen ja opasteiden noudattaminen tekee liikenteestä paitsi turvallisempaa, myös ennakoitavaa ja sujuvaa kaikille tiellä liikkujille.
Julkaistu 30.7.2019
Tuulilasi

Liikenneturva selvitti vaaratilanteisiin joutumista kyselytutkimuksella kesän alussa. Eniten vaaraa aiheuttaneeksi nousi tilanne, jossa toinen tienkäyttäjä on vaihtanut autolla kaistaa yllättäen (64 % vastanneista). Kolme viidestä on joutunut vaaratilanteeseen, kun väistämisvelvollinen autoilija on ajanut eteen tai kun autoilija on jättänyt käyttämättä suuntamerkkiä (61 %). Hieman yli kolmasosa (35 %) kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen, kun toinen on ajanut stop-merkin takaa pysähtymättä.

Vaaratilanteisiin on jouduttu myös silloin, kun toinen tienkäyttäjä on ollut liikkeellä pyörällä. Vastanneista 44 prosenttia kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen, kun väistämisvelvollinen pyöräilijä on tullut eteen. Pyöräilijän suuntamerkin jättäminen on aiheuttanut vaaratilanteen kokemuksen lähes yhtä monelle (43 %).

“Väistämissääntöjen noudattaminen ja omasta suunnan muutoksesta viestiminen tekee liikenteestä ennakoitavaa ja turvallisempaa kaikille. Kun kuljetaan sääntöjen mukaan ja viestitään aikeista kääntyä ei oma toiminta tule toisille tiellä liikkujille yllätyksenä”, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Opasteiden noudattamisessa skarpattava jokaisen

Myös punaista päin kulkeminen on aiheuttanut vaaratilanteita. Kaksi viidestä vastaajasta kertoo vaaratilanteesta, kun pyöräilevä on mennyt punaista päin, ja lähes puolet (47 %), kun kävelevä ei ole noudattanut valo-opastetta tai kun autoileva on ajanut päin punaista (48 %).

“Etenkin stop-merkin ja liikennevalon tulkintatavan tulisi olla yksiselitteisen selvä jokaiselle. Niiden noudattamatta jättäminen on silkkaa piittaamattomuutta. Oma kiire tai vauhdin pysäyttämisestä johtuva ärsytys ei ole syy kiihdyttää valon alkaessa punertaa tai jättää huomioitta selvä kehote pysähtyä. Valo-opasteiden noudattamatta jättäminen heikentää myös tuntua liikenteen turvallisuudesta, vaikka konkreettinen vaaratilanne ei pääsisikään kehittymään”, Heiskanen suomii.

En mina vaan ne muut - omasta virheestä seurannut vaaratilanne huomataan harvemmin

Omasta toiminnasta johtuneista vaaratilanteista kerrotaan harvemmin. Autoilevista joka neljäs (27 %) kertoi vaaratilanteen johtuneen siitä, kun on itse ajanut väistämisvelvollisena toisen eteen tai kun on vaihtanut kaistaa yllättäen (23 %). Noin joka kymmenes (9 %) kertoo oman vilkun näyttämättä jättämisen johtaneen vaaratilanteeseen. Viisi prosenttia on huomioinut vaaratilanteen tullessaan stop-merkin takaa pysähtymättä.

“Pään pyörittäminen kaistaa vaihtaessa, ja sekä merkkien että väistämisvelvollisuuksien keskinäinen havainnointi helpottuu kun tilannenopeudet ovat kohdillaan. Risteystä kannattaa aina lähestyä sellaisella nopeudella, että voi joustaa tarvittaessa omista oikeuksistaan. Joustavuus vaatii myös rennon letkeää ja sopuisaa mielenlaatua. Liikenne ei tässä mainittavasti eroa suvun kesämökistä tai trampoliinista: Kaksi änkyrää ei sovi saman neliön sisään, kun molemmat ovat oikeassa”, Heiskanen pohtii.

*Liikenneturva selvitti vaaratilanteisiin joutumista kyselytutkimuksella touko-kesäkuun vaihteessa 2019. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar Oy ja siihen vastasi yhteensä 1082 vastaajaa, joista autoilevia oli 78 prosenttia.

Kommentoi »