Tuulilasi

Liikennekäytöstä poistaminen on helppoa ja saattaa kannattaa

Liikennekäytöstä poistaminen on helppoa ja saattaa kannattaa
Ajoneuvoveron maksaminen harmittaa, erityisesti, jos autolla ei ajeta. Verossa ja vakuutusmaksuissa voi säästää, mutta useasti toistuva lyhytaikainen auton poistaminen liikennekäytöstä ei kannata, vaikka sähköisesti se onkin helppo tehdä Trafin verkkopalvelussa.
Julkaistu: 24.10.2010

Auton poistaminen liikennekäytöstä – ja palauttaminen liikenteeseen

Trafin sivustolla on mahdollisuus poistaa auto liikenteestä väliaikaisesti käyttämällä sähköistä palvelua. Se koskee vain niitä tilanteita, joissa poiston yhteydessä rekisterikilpiä ei palauteta Trafille. Ilmoituksen voi tehdä vain auton omistaja.

Tekijä tunnistetaan  ennen varsinaisen ilmoituksen tekemistä. Trafin palvelusta on linkit pankkien nettipalveluihin. Nettipankkia käytävälle ei ole pulma antaa käyttäjätunnus ja salasana käytetään, ja Trafi käyttää apunaan pankin tunnistamismekanismia. Kun oma pankki on varmistunut käyttäjästä, palataan automaattisesti takaisin Trafin sivulle. Nyt varsinainen liikennekäytöstä poistaminen tai ajoneuvon palauttaminen takaisin liikennekäyttöön voi edetä.

Seuraavaksi Trafin palvelussa avautuu lomake, johon annetaan tieto ajoneuvon rekisteritunnuksesta (esim ABC-123)  ja tarkistenumero. Tuo numero on rekisteriotteen osassa 2  (ilmoitusosa), ja se löytyy samalta riviltä kuin ajoneuvon rekisterinumero, sen oikealta puolelta omasta ruudustaan.

Trafin palvelu noutaa ajoneuvon ja sen omistajan tiedot ajoneuvorekisteristä. Varmuuden vuoksi kannattaa vilkaista, että tiedot ovat oikein.

Sähköisessä palvelussa ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto alkaa samana päivänä, jona palvelua käyttää. Siksi palvelu siirtyy hetkeksi jälleen pankin sivustolle, jotta käyttäjä voi hoitaa maksun (6,50 euroa) omalta tililtään. Maksu varmennetaan jälleen pankkitunnuksella, ja maksun hyväksymisen jälkeen palataan automaattisesti Trafin sivustolle.

Maksun myötä toimenpide on hoidettu, mistä todisteeksi ruudulle tulee Trafin vahvistusilmoitus. Siinä kerrotaan, mitä ajoneuvoa poisto koskee, ja kuka on ajoneuvon omistaja. Samalla muistutetaan siitä, että liikenteestä poistetulla ajoneuvolla saa ajaa vain saman (poistamis)vuorokauden loppuun saakka. Siitä eteenpäin ajoneuvolla ajaminen on rangaistavaa, ellei ajoneuvoa ole ensiksi palautettu liikennekäyttöön.

Palauttaminen tapahtuu samanlaisen rutiinin kautta kuin poistokin.  Ajoneuvolla saa ajaa heti sen jälkeen, kun Trafi on hyväksynyt toimenpiteen ja saanut siitä jälleen 6,50 euroaan. Jälleen toimenpiteen onnistumisesta kertoo näyttöön ilmestyvä vahvistusilmoitus. Nyt sen otsikkona on liikennekäyttöön palauttaminen.

Sekä liikennekäytöstä poistosta että palauttamisesta tulee kummastakin erikseen postitse kotiin rekisteröintitodistus. Se on säilytettävä, koska aikaisemmat rekisteröintitodistukset ovat nyt vanhentuneet. Rekisteriotteessa näkyy rekisterinumeron ja tarkastusnumeron välissä olevasta ruudusta, monesko ote on.

Sähköisestä liikennekäyttöilmoituksesta saatu vahvistus kannattaa printata.  Kun auto otetaan liikenteeseen jo ennen uuden rekisteriotteen tuloa, printattu vahvistusilmoitus riittää osoittamaan, että ajoneuvo on otettu uudelleen liikenteeseen ja Trafi on saanut palvelumaksunsa. Liikenteessä poliisi pääsee yhteyteen ajoneuvorekisterin kanssa, ja näkee, onko ajoneuvo liikennekäytössä sekä ajoneuvovero maksettu.

Liikennekäytöstäpoisto voidaan tehdä kaikille muille paitsi L-luokan ajoneuvoille (mopot, moottoripyörät, kolmipyörät, kevyt nelipyörät ja nelipyörät). L-luokan ajoneuvot voidaan poistaa liikennekäytöstä vain erityistapauksissa, joista voit lukea Trafin sivustolta.

Liikennekäytöstä poistaminen vaikuttaa myös ajoneuvon vakuutukseen

Trafi ilmoittaa vakuutusyhtiölle ajoneuvon poiston liikenteestä ja palauttamisen liikenteeseen. Ajoneuvon omistajan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta asiasta. Lisäksi vakuutusyhtiöt  pääsevät milloin tahansa itse katsomaan ajoneuvorekisterin sisältöä. Kun soitin vakuutuyhtiöön 20 minuuttia liikennekäytön poistoilmoituksen jättämisestä, sieltä tutkittiin ajoneuvorekisteriä, ja havaittiin, että ajoneuvoni oli poistettu liikenteestä.

Kustannustarkka autoilija haluaa tietää, millä tavalla ilmoitus vaikuttaa vakuutusmaksuun.

Sähköinen ajoneuvon liikennepoistoa koskeva ilmoitus katkaisee vakuutusmaksun (esim. kasko) oitis. Vastaavasti vakuutus palautuu heti, kun ajoneuvo on rekisteri-ilmoituksella palautettu liikenteeseen. Ajoneuvossa, jossa on kasko, säilyy turvaominaisuus (esim. ilkivalta- ja varkausturva sekä palovakuutus), vaikka muut vakuutukset samalla liikennepoistoilmoituksella ovat katkenneet. hyvitetään vakuutuksen ottajalle. Maksu pienenee niiden päivien osalta, joihin liikennekäytöstä poisto se on ilmoitettu.

Niihin ajoneuvoihin, joihin ei sovelleta liikennekäytöstä poistoa noudatetaan vanhaa niin sanottua seisonta-aika käytäntöä. Siksi niissä on säilytetty kaikkien yhtiöiden aikaisemmin noudattamaa 30 päivän määräaikaa. Kun määräaika ylittyy, hyvitys maksuissa koskee koko seisonta-aikaa.

Kannattaako liikennekäytöstä poistaminen?

Trafin sivustolla on myös laskuri, joka kertoo, kuinka paljon voi säästää jos autoa ei käytä vaan poistaa sen liikennekäytöstä. Koska henkilöautojen ajoneuvoverot eroavat pakettiautojen veroista, kummallekin on oma laskurinsa. Matkailuauton omistaja käyttää pakettiauton laskuria, koska veroperuste on kuten pakettiautossa.

Trafin sivuilta löytyvästä laskurista selviää, että esimerkiksi vuonna 2000 ensirekisteröidyn kokonaismassaltaan 3500 kiloa painavan matkailuauton liikennekäytöstäpoiston kannattavuusraja on 21 päivää (yhtäjaksoisesti), kun katsotaan vain  ajoneuvoverossa saavutettavaa säästöä. Tuona aikana verosäästöt ovat 13,97 euroa.

Mutta verosäästöä kaventavat verkossa tehtyjen rekisteri-ilmoitusten aiheuttamat kustannukset (2x 6,50 e) yhteensä 13 euroa. Joten  säästöksi jää vain 97 senttiä. Jos auto huilaa 30 päivää, esimerkin matkailuauton ajoneuvoverossa saavutettava säästö on 4,25 euroa.

Vakuutusmaksuissa kannattaa jo lyhyempi poisto

Onneksi säästöä syntyy myös vakuutusmaksuissa. Jos esimerkkiauton vuotuinen maksu olisi 500 euroa, tuon 30 päivän liikennekäyttöpoiston kokonaissäästöksi tulee vakuutusmaksut huomioon ottaen 45 euroa 35 senttiä. Siitä 44,38 euroa kertyy  vakuutusmaksun säästöstä.

Esimerkkiautossa jo kahden viikon liikennekäytöstä poistaminen lyö leiville, sillä ajoneuvoverotkin huomioon ottaen lopputulos on hieman yli 14 euroa plussalla. Kannattavuusraja kulkee 7 päivässä, jolloin esimerkkiauton säästöksi  jää hieman yli euro. Päivää lyhyempi aika tuottaa vakuutusmaksusäästötkin huomioon ottaen esimerkkiautolle 79 sentin kustannukset. Tarkka autoilija pitäisi esimerkkiauton siis ainakin 7 päivää aina kerrallaan poissa liikenteestä.

Ehdottomasti järkevintä on yhtäjaksoinen pidempi seisottaminen, sillä lyhyet seisontajaksot palauttamisineen aiheuttavat joka kerralta 13 euron kulut. Harmi, ettei Trafi tunne paljousalennuksia tai bonuksia palvelun innokkaasta käyttämisestä.

Poiston kannattavuus riippuu sekä ajoneuvosta ja sen iästä, ajoneuvoveron määrästä ja vakuutuksesta. Tästä syystä kannattaa tutkia Trafin ajoneuvoverolaskurin  ja liikennekäytöstäpoiston kannattavuudesta kertovan laskurin avulla, missä kannattavuusrajat oman auton ja sen vakuutuksen kohdalla kulkevat.

Suurin säästö ja ilmastohyöty

Trafin kokonaiskannattavuudesta kertova laskuri sisältää huvittavan piirteen. Jos haluaa, laskuriin voi lisätä vuotuisen ajokilometrimäärän ja vaikkapa polttoaine.net -palvelusta saadun polttoaineen päiväkohtaisen hinnan omalla paikkakunnalla. Nyt laskuri kertoo, kuinka paljon polttoainekuluissa syntyy säästöä, kun autolla ei ajeta. Trafin laskuri ei kerro,  paljonko tulee säästöä rengaskuluissa, huoltokustannuksissa ja auton arvon alenemisessa. Suurimmat säästöt saavuttaa silloin, kun luopuu autosta kokonaan.

Outoa on se, että  Trafi ei kerro mitään siitä, kuinka paljon eripituisilla seisontaksoilla säästetään CO2-päästöjä, vaikka autoilun ilmastovaikutuksia korostetaan. Tällaisen tiedon antaminen laskurin käyttäjälle olisi kyllä mahdollista, sillä tarvittavat tiedot sijaitsevat  ajoneuvorekisterissä henkilöautoilta jo hyvin monen vuoden ajalta.

Vanhempien pakettiautojen sekä matkailuautojen CO2-päästöt olisi aivan riittävällä tarkkuudella laskettavissa sekä pistettävissä rekisteriin, jos vain halua olisi. Se tosin vaatisi valtiovarainministeriön aloitteellisuutta ajoneuvoverotusta koskevien määräysten muuttamiseksi. Tuskinpa kansanedustajat tällaista vastustavat, vaikka eivät ymmärtäneet asiaa lainkaan ajoneuvoveroa säädettäessä.

4 kommenttia