Tuulilasi

Lexus on Merkkien Merkki vuonna 2011

Lexus on Merkkien Merkki vuonna 2011
Lexuksen omistajat ovat myös vuonna 2011 Suomen tyytyväisimpiä autoilijoita, aivan kuten kahtena aikaisempanakin vuonna. Mutta uudeksi haastajaksi on noussut Porsche, jonka omistajat olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana tutkimuksessa.
Julkaistu: 18.5.2011

Merkkien Merkki Suomen suurin autoilijatutkimus

Merkkien Merkki on Suomen suurin autoilijoiden kokemuksia ja mielipiteitä kartoittava tutkimus. Sen tehtävänä on löytää vastaus kysymykseen, millä merkillä tyytyväisimmät autoilijat ajavat .

Vuoden 2011 tutkimukseen vastasi yli 19 000 henkilöä. Koska vertailu eri automerkkien omistajien kesken tehdään niiden kesken, jotka ajavat omistamillaan 1-7 vuotta vanhoilla autoilla, vastaaja-aineistoa supistettiin vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi aikaisempien vuosien tutkimuksiin.  Työsuhdeautojen käyttäjät eivät ole tällöin vertailuissa mukana. Heidän sekä vanhemmilla autoilla ajavien tyytyväisyydestä kerrotaan  tulokset syksyllä.

Merkkien Merkki –tutkimus mittaa neljää asiaa – tyytyväisyyttä autoon, tyytyväisyyttä  oman automerkin tarjoamiin huollon ja myynnin palveluihin sekä auton omistajan sitoutumista omaan merkkiinsä. Omalla tavallaan tyytyväisyydestä kertoo sitoutuminenkin. Kullakin osa-alueella on paljon kysymyksiä. Vastaaja kereoo vain omista kokemuksistaan omasta autostaan ja sen merkkiorganisaation palveluista.

Vastausten avulla saadaan selville, kuinka paljon erilaiset tekijät myötävaikuttavat tyytyväisyyden syntymiseen. Mitä voimakkaampi tuo vaikutus on, sen suuremman painoarvon tyytyväisyysmittauksessa kyseinen asia saa. Toisin kuin Tuulilasin testeissä ja vertailuissa, tässä tutkimuksessa asiantuntijoina ovat vain autojen käyttäjät.

Mukana 30 automerkkiä – Porsche mukana ensimmäistä kertaa

Vuoden 2011 tutkimuksessa on mukana 30 automerkkiä. Nyt joukossa on ensimmäistä kertaa myös Porsche.  Eri automerkkien omistajat valitaan satunnaisesti ajoneuvorekisteristä niistä automerkkien haltijoista, jotka ovat yksityishenkilöitä, ja joiden auton ensirekisteröinti on tapahtunut 1- 7 vuoden sisällä otoksen muodostamishetkestä. Otokseen kuuluneet kutsutaan mukaan tutkimukseen.

Otosta täydennetään kertomalla Tuulilasin nettisivustolla ja Autotalli.com palvelussa meneeillään olevasta tutkimuksesta, jolloin kiinnostuneita pyydetään mukaan. Tutkimusaineisto painotetaan ajoneuvokannan omistaja ja ikärakennetta vastaavaksi.

Jokainen vastaaja on kertonut autonsa mallisarjan ja muitakin tietoja autostaan, sen hankinta- ja huoltopaikasta sekä aikaisemmasta autostaan. Taustatietojen avulla voidaan muodostaa erilaisia vastaajaryhmiä ja tutkia, millä tavalla vastaajan ikä, aikaisempi autoiluhistoria sekä suhtautumistapa autoon ja autoiluun vaikuttaa tyytyväisyyteen.

Vastaajamäärä on nyt niin suuri, että voimme alkusyksyllä kertoa ensimmäistä kertaa myös tuloksista mallisarjojen osalta. Kysyimme vastaajilta myös arviot eri automerkkien haluttavuudesta, jos he nyt olisivat hankkimassa itselleen autoa.  Koska vastaajat ovat arvioineet oman automerkkinsä lisäksi muitakin automerkkejä, tämän eri  automerkkien haluttavuusarvon vertailu ei sisälly Merkkien Merkki -tutkimuksen tulokseen.

Merkkien Merkki -tutkimuksessa tulokset esitetään tyytyväisyysindekseinä, joiden teoreettinen maksimiarvo on kaikilla osa-alueilla ja kokonaistuloksessa 1000 pistettä ja minimiarvo 100 pistettä.  500 pisteen alapuolelle jäävät tulokset kertovat, että huomattavan suuri osa vastaajista on ollut kriittinen. Mitä alemmas indeksi painuu, sitä tyytymättömämpiä ollaan. Kun indeksipisteet yltävät 900 tasoon, erittäin suuri osa vastaajista on hyvin tyytyväisiä. Kaikilla osa-alueilla indeksipisteiden vaihteluväli on runsaasta 600 pisteestä yli 900 pisteeseen. Tulos kertoo selkeästi, että tyytyväisyystaso on hyvä, parhailla merkeillä erinomainen.

Lexus vuoden 2011 Merkkien Merkki

Tyytyväisyysmittaus osa-alueittain kertoo, että suurimman tyytyväisyyden alue on itse auto. Lexus saa tällä alueella 935 pistettä, ja viimeiseksi jäänyt Fiat 772 pistettä.  Keskimääräinen tyytyväisyys on hieman lisääntynyt edellisvuodesta,. Lisäksi merkkien keskinäisessä järjestyksessä on tapahtunut muutoksia. Kuitenkin merkkien väliset erot ovat pienentyneet. Se osoittaa, että autojen valmistajat käyvät erittäin kovaa kilpailua, eikä minkään merkin autot ole 7 ikävuoteen mennessä osoittautuneet pettymyksiksi.

Sitoutuminen omaan automerkkiin on lisääntynyt, tyytyväisyystaso on toiseksi korkein (789 pistettä) . Myyntipalvelujen tyytyväisyystaso on kolmanneksi korkein (736 pistettä) . Huoltoon liittyvä tyytyväisyys jää viimeiseksi, mutta senkin tyytyväisyystason keskiarvo on hyvä, 720 pistettä.

Lexus on kiistatta ansainnut tittelin Merkkien Merkki 2011. Lexuksen käyttäjäkunta on tyytyväisin kaikkiaan kolmella osa-alueella neljästä. Tiukimman vastuksen se sai, kun vertailukohteena on sitoutuminen merkkiin. Vain Porsche sivuuttaa Lexuksen. Mutta myös autoa koskevan tyytyväisyyden alueella Lexus voitostaan huolimatta on vain aavistuksen Porschen edellä. Lexuksen tulos 935 ja Porschen  929 indeksipistettä. Kummankin merkin omistajat ovat erittäin tyytyväisiä autoonsa.

Lexuksen ero Porscheen kasvoi huollon alueella (Lexus 899, Porsche 859). Suurin ero merkkien välillä on myyntipalveluissa (Lexus 889, Porsche 798), missä Toyota kiilaa Porschen edelle toiseksi.

Huoltopalveluissa Lexus lyö Porschen 40 indeksipisteellä (Lexus 899, Porsche 859, Toyota 811).

Sitoutumisen alueella Porsche sivuuttaa Lexuksen, ja kaventaa siten Lexuksen etumatkaa merkkien yhteispisteissä.

Tutkimus osoittaa, että korealaismerkit onnistuvat synnyttämään lisääntyvää tyytyväisyyttä omistajiensa keskuudessa. Hyundai on  kokonaistyytyväisyydessä jo Volkswagenin ja Mazdan edellä. Huoltoa koskeva tyytyväisyys Hyundai on jopa neljänneksi paras.

Kommentoi »