Apu

Lapsen etu


Lastensuojelutyö voi ehkäistä myös rikollisuutta.

Lastensuojelulaissa sanotaan, että "lasta tai nuorta koskevaa päätöstä tehtäessä ja lastensuojelua toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin".

Tämä pykälä ei selvästikään toteutunut, kun isänsä ja äitipuolensa julmasti kiduttama ja murhaama kahdeksanvuotias tyttö palautettiin huostaanoton jälkeen isälleen. Tyttö oli vastustanut palauttamista itkien. Naapurit ja tytön koulun henkilökunta olivat myös tehneet ilmoituksia lastensuojelulle.

Tapauksesta aloitetaan virkarikostutkinta. Lastensuojelussa on tässä kohtaa tapahtunut vakava virhe. Nyt alkaa keskustelu siitä, ovatko lastensuojelun resurssit riittävät. Vastauskin tiedetään: eivät ole. Sille täytyy tehdä jotain. Lasten hätä ei saa jäädä esimerkiksi vanhustenhuollon jalkoihin. Meidän täytyy pystyä huolehtimaan molemmista.

Väkivallan piirissä elävillä ja laiminlyödyillä lapsilla on suuri vaara periä vanhempiensa käytösmallit. Useimmilla rikollisilla on ollut vaikea kasvuympäristö. Lastensuojelutyö voi ehkäistä myös rikollisuutta.

Tampereen yliopiston sosiaalityön professori Tarja Pösö ja tutkija Tuija Eronen ovat huostaanotettujen lasten kohtaloita tutkiessaan havainneet, että huostaanotettujen lasten elämäntilanne on viiden vuoden kuluttua huostaanotosta lähes poikkeuksetta parempi kuin silloin, kun heidät otettiin huostaan. Huostaanotto järkyttää vanhempia, mutta lapselle se voi antaa mahdollisuuden parempaan elämään.

Julkaistu: 4.9.2012