Tuulilasi

”Lain piti tuoda selvyys pysäköinninvalvontaan, mutta nyt näyttäisi käyvän päinvastoin"


Eduskunnassa käsiteltävänä oleva lakiesitys uhkaa sekoittaa pysäköinninvalvontaa entisestään, varoittaa Autoliitto.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto

Yksityisen pysäköinninvalvonnan sääntelyä on pidetty tarpeellisena, koska sen on katsottu olevan julkisen vallan käyttöä. Tästä syystä on annettu hallituksen esitys siitä, miten yksityistä valvontaa voidaan käyttää kunnallisen pysäköinninvalvonnan apuna yksityisillä alueilla.

Nykyinen pysäköinninvalvonta on perustunut sopimusvapauteen, jossa auton pysäköinnistä syntyy sopimus, kun auto ajetaan pysäköintialueelle. Syntyneen sopimuksen perusteella yksityiset valvontayritykset ovat määränneet maksuja ehtojen vastaisesta pysäköinnistä.

Autoliitto tulkitsee, että perustuslakivaliokunnan tuoreen lausunnon perusteella sopimusperusteinen valvonta voisi jatkua ilman mitään sääntelyä. Mikäli näin on, Suomessa olisi jatkossa kolmenlaista valvontaa, liitto toteaa. Kunnallista pysäköinninvalvontaa, uutta avustavaa valvontaa, jossa yksityinen yritys valvoo ja tekee esityksiä pysäköintivirhemaksun määräämisestä, mutta viranomainen päättää maksusta sekä nykyisenlaista sopimukseen perustuvaa valvontaa.

”Oma kysymyksensä on se, miksi kukaan käyttäisi uutta nyt säädettävän lainsäädännön mukaista kunnallista avustavaa valvontaa, jos entisenlainen yksityinen pysäköinninvalvonta voi jatkua?” Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ihmettelee.

Autoliiton saaman palautteen perusteella yksityisen pysäköinninvalvonnan ongelmia ovat pysäköintiehtojen ja -paikkojen kirjavat merkinnät, erilaiset menetelmät sopimuksenvastaisen pysäköinnin todentamisessa, yritysten reklamaatiopalvelujen vaihteleva laatu ja tavoitettavuus ja perintämenettelyn monenlaiset käytännöt. Ongelmana on myös se, että yksityisen pysäköinninvalvonnan riitoja ratkotaan käräjäoikeuksissa, kun taas kunnallisen valvonnan riitoja ratkotaan hallintomenettelyssä.

”Oikeuteen mentäessä oikeudenkäyntikuluriski ja siitä aiheutuva kustannus on niin suuri suhteessa virhemaksuun, että mieluummin maksetaan, vaikka virhemaksu koettaisiin vääräksi. Osa alan yrityksistä käyttää tätä uhkaa myös perinnän tehostamisessa”, Nieminen toteaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella näyttäisi siltä, että nyt esitetystä laista huolimatta nykyisenlaisen yksityisen pysäköinninvalvonnan asema jää sääntelemättä ja sen ongelmat ratkeavat mahdollisesti vasta vuosien kuluttua yksittäisten oikeudenkäyntien kautta. Tämä ei ole Autoliiton mukaan kansalaisten kannalta hyvä ratkaisu.

”Lain piti viimein tuoda selvyys pysäköinninvalvontaan, mutta nyt näyttäisi käyvän päinvastoin. Oikeudellisen epävarmuuden jatkuminen ei ole hyväksyttävää”, Nieminen sanoo.

”Jokaisen kiinteistönomistajan on tietenkin saatava päättää itse, miten hänen omistamallaan alueella pysäköidään ja käytössä pitää olla riittävät keinot valvontaan ja pysäköinnin järjestyksenpitoon alueella.”

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 31.10.2013