Tuulilasi

Lahti panostaa liikenneturvallisuuteen


Lahden kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valmistelevat kaikkia liikkumismuotoja koskevaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä lähtötieto tälle noin kymmenen vuoden välein laadittavalle suunnitelmalle.
Kuvat Liikenneturva

Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään ihmisten näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely on avoinna 8.5.2018 asti.

Linkki kyselyyn

Liikenneturvallisuussuunnitelma on osa kaupungin laajempaa Lahden suunta -työssä laadittavaa Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman laatimista (SUMP Sustainable Urban Mobility Plan).

Turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen sekä viisaat liikkumisvalinnat, kuten kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja kimppakyydit, ovat hyväksi niin yksilölle, liikenneturvallisuudelle kuin ympäristölle. Nyt laadittavan suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Lahdessa. Työssä ovat mukana myös Liikenneturva ja poliisi.

Liikennekasvatustyön tueksi laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja ja suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneympäristöä. Siihen kohdistuvia parantamistarpeita ja toimia kootaan tulevien vuosien toimenpideohjelmaan.

Suunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2018, ja se valmistuu vuoden 2019 alussa.

Julkaistu: 23.4.2018