Apu

Lähdössä kesällä tien päälle? Tarkista kartasta tietyötilanne


Kesä on tietöiden aikaa. Jos olet lähdössä autolla lomareissulle, tarkista reitin tietyötilanne. Jos hidasteita näyttää olevan paljon, harkitse uutta reittivalintaa.
Teksti Niko Rinta
Kuvat Juha Juntto

Helpoiten tilanteen tarkistaminen onnistuu Liikenneviraston Vuoden 2018 tietyöt -karttapalvelusta. Siellä näet muun muassa vuoden 2018 päällystyskohteet, sillankorjauskohteet, pienet investointihankkeet sekä soratiekohteita. Karttapalvelua päivitetään kesän aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat päällystysurakoista ja investointihankkeista tarkentuvat.

Yleisen liikennetilanteen voit tarkistaa Liikennetilanne -kartasta.

Kesällä 2018 päällystetään arviolta 3 000 kilometriä maantietä. Pisimmät tietyömaat sijaitsevat Tuomarila-Veikkola, Mäntsälä-Lahti sekä Haarajoki-Karisto -tieosuuksilla.

Liikenne kärsii osalla tieosuuksista

Päällystettyjen maanteiden ylläpitoon on tänä vuonna käytettävissä noin 139 miljoonaa euroa, kertoo Liikennevirasto. Tästä noin 22 miljoonaa euroa kuluu tiemerkintöjen uusimiseen ja loput käytetään päällysteiden uusimiseen. Päällysteiden uusimiseen käytettävä rahamäärä on pienempi kuin viime vuonna.

Korjausvelkaohjelman ansiosta vilkasliikenteisen tieverkon palvelutaso ja kuntotilanne on kuitenkin pystytty säilyttämään. Vuosittaisesta maanteiden liikennesuoritteesta valtaosa, noin 85 prosenttia kohdistuu tälle 20 000 kilometrin mittaiselle tieverkolle. Tämän ulkopuolelle jää noin 30 000 km vähäliikenteistä päällystettyä tieverkkoa, jonka kunto heikkenee ja jota pyritään pitämään liikennöitävässä kunnossa pääsääntöisesti paikkauksin.

”Asfalttipäällysteen yhtenä pääraaka-aineena käytettävä sideaine bitumi muodostaa suuren osan valmiin päällysteen hinnasta. Bitumin hinta on vaihdellut viime vuosina voimakkaasti, mikä osaltaan vaikuttaa lopullisiin päällystysmääriin. Viime aikoina bitumin hinta on ollut nousussa”, kertoo Liikenneviraston päällystettyjen teiden ylläpidon ja hankinnan asiantuntija Ossi Saarinen tiedotteessa.

Jotta tietyömaan arvioidaan aiheuttavan tieliikenteelle merkittävää haittaa, työmaan tulee olla yli 15 kilometriä pitkä sekä sijaita sellaisella tieosuudella, jossa on vuorokaudessa paljon liikennettä. Mittarina pidetään 6000 ajoneuvoa/vuorokaudessa rajaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Vt1:llä välillä Tuomarila-Veikkola, Vt 4:llä Mäntsälä-Lahti välillä sekä Haarajoki-Karisto tieosuudella.

Julkaistu: 16.5.2018