Kysely: Nämä asiat epäilyttävät sähköautojen hankkimisessa niin Suomessa kuin Ruotsissa
Autot ja liikenne
Kysely: Nämä asiat epäilyttävät sähköautojen hankkimisessa niin Suomessa kuin Ruotsissa
Suomessa yli kolmannes vastaajista pitää todennäköisenä, että harkitsee seuraavaksi sähkö- tai hybridiauton hankintaa. CTEKin teettämän tutkimuksen mukaan suuresta kiinnostuksesta huolimatta sähköautojen yleistymistä estävät vielä korkeaksi mielletyt ostokustannukset ja heikoksi koettu latausinfrastruktuuri.
Julkaistu 7.7.2021
Tuulilasi

Akkuhallintaratkaisuihin ja sähköautojen latauslaitteisiin erikoistunut CTEK teetti kesäkuussa kuluttajakyselyn, josta käy ilmi, että yli kolmannes vastaajista (38,3 %) pitää erittäin todennäköisenä tai todennäköisenä, että heidän seuraavaksi hankkimansa auto olisi sähkö- tai hybridiauto. Kiinnostus on suurempaa Suomessa kuin Ruotsissa, sillä vastaava luku naapurimaassamme on 27 %.

Suomessa vastaajista vain noin 2 prosentilla on käytössään sähköauto. Tulos on linjassa tilastojen kanssa, sillä sähköautojen osuus autokannasta viime vuonna oli noin 1,6 prosenttia.

Korkeat hankintakustannukset ja huonot latausmahdollisuudet heikentävät ostointoa

Yli 50 % vastaajista kokee sähkö- ja hybridiautojen hinnan merkittävimmäksi esteeksi hankinnalle. Myös Ruotsissa vastaava luku on 42 %. Suomessa vastaajista joka neljäs kokee oston esteeksi myös sähköautojen lyhyeksi mielletyn kantaman.

Sähköautoiluun siirtymistä hidastaa myös latausmahdollisuuksien puute.

”Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että he lataisivat todennäköisesti sähköautoa kotonaan. 38,1 % vastaajista haluaa käyttää omaa latauspistettä ja noin joka neljäs on valmis hyödyntämään taloyhtiön yhteiskäytössä olevaa ratkaisua. Joka neljäs vastaaja kertoo, että ei ole hankkinut vielä sähkö- tai hybridiautoa koska kotona ei ole latausmahdollisuutta”, toteaa CTEKin myyntipäällikkö Pasi Ahola.

Ruotsissa yli puolet vastaajista (57 %) kertoo mieluiten lataavansa autonsa kotona omassa latauspisteessään. Lähes joka kolmannella ei ole kotona omia latausvälineitä, vaan autot ladataan huoltoasemien ja työpaikkojen latauspisteillä.

Kuluttajat odottavat toimintamatkan kehittymistä

Kun kuluttajilta kysytään, mikä yksittäinen syy saisi heidät todennäköisesti hankkimaan sähkö- tai hybridiauton, joka viides mainitsee toimintamatkan kehittymisen nykyistä pidemmäksi. Toiseksi merkittävämmäksi nousee hankintakustannusten aleneminen polttomoottoriautojen tasolle.

”Kysely osoittaa, että sähkö- ja hybridiautoilu mielletään edelleen kalliiksi. Hieman yllättäen ympäristösyyt eivät nousseet kyselyssä voimakkaasti esille, vaan Suomessa korostuu tekniikka ja kustannukset”, Ahola toteaa.

Myös valtion taloudellisella tuella on vaikutusta ostopäätökseen. Suomalaisista vastaajista 14,1 % toivoo, että valtio tukisi sähköauton hankintaa. Ruotsalaisista 24 % kertoo toivovansa valtiolta taloudellista tukea sähköauton ostamiseen.

”EU-maat sopivat hiljattain, että vähentävät hiilidioksidipäästöjä 40–55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää suuria investointeja infrastruktuuriin lyhyellä aikavälillä. Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurilla on tärkeä rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa”, Ahola sanoo.

Syno International teki kyselyn CTEKin tilaamana 4.-7.6.2021. Digitaaliseen kyselyyn vastasi 1 010 henkilöä ympäri Suomea. Vastaajien ikähaarukka oli 18–80-vuotta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ihmisten asenteita sähköautoja kohtaan.

Ruotsin tulokset ovat kyselystä, jonka toteutti YouGov Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Alankomaissa ja Norjassa. Ruotsissa vastaajia oli yhteensä 2032. Kysely tehtiin helmikuussa ja maaliskuussa 2021.

(Lähde: CTEK)

6 kommenttia