Apu

Miten käy kuntavaalien? – Dosentti Hanna Wass: "Vaalien äänestysprosenttiin vaikuttavat erityisesti ikäihmiset – he ovat normaalisti aktiivisia äänestäjiä"

Miten käy kuntavaalien? – Dosentti Hanna Wass: "Vaalien äänestysprosenttiin vaikuttavat erityisesti ikäihmiset – he ovat normaalisti aktiivisia äänestäjiä"
Äänestäminen pitäisi saada sujuvaksi ja turvalliseksi myös koronakriisissä.
Julkaistu: 20.2.2021

Kuntavaalit järjestetään huhtikuun puolivälissä, mutta viime aikoina keskusteluun on noussut myös vaalien siirtäminen koronapandemia takia. Kyseessä olisi historiallinen päätös. Aikaa vaaleihin on enää vajaa pari kuukautta, joten mahdollinen päätös vaalien siirtämisestä pitäisi tehdä nopeasti.

Yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass Helsingin yliopistosta on seurannut kuntavaalien äänestystä koskevaa keskustelua. Eniten hämmennystä on herättänyt oikeusministeriön virkamiesten ulostulo, jonka mukaan vaaleja pitäisi siirtää. Oikeusministeriön virkamiehet esittivät aiemmin tässä kuussa puoluesihteereille vaalien siirtoa, mutta puolueet torjuivat ajatuksen.

– Julkilausuman taustalla oli ilmeisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusi mallinnus siitä, että koronan muuntovirus lähtisi kasvuun samoihin aikoihin kuin vaaliäänestys on, Wass kertoo.

"On ihmisiä, jotka haluavat äänestää, mutta eivät voi ja heidän osallistumismahdollisuutensa ja perustuslaillinen oikeutensa rajoittuvat."
Yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass, Helsingin yliopisto

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen puolestaan arvioi hiljan, etteivät kaikki halukkaat todennäköisesti pääse äänestämään koronatilanteen takia. Wassin mukaan tämä on perustuslaillinen ongelma.

Lisäksi oikeuskansleri Tuomas Pöysti kommentoi STT:lle, että kuntavaalien järjestämisen ajankohtaa ja mahdollista siirtämistä on pohdittava huolellisesti vielä tässä kuussa, sillä ratkaisut asiasta pitäisi tehdä ajoissa.

– Perustuslain 14. pykälässä turvataan vaali- ja osallistumisoikeudet. Julkisen vallan tehtävänä on myös aktiivisesti edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon, Wass kertoo.

Vaalien koronaturvallisuus huolettaa

Vaalijohtaja Jääskeläinen oikeusministeriöstä kertoo Avulle, että ministeriössä seurataan tilannetta aktiivisesti. Hän sanoo, että kanslerin ulostulo on varmasti ollut paikallaan ja kokonaisuutta olisi hyvä selvittää, varsinkin nyt kun vaaleihin on enää pari kuukautta aikaa.

– Seurantaa tiivistetään. Vaalien peruminen edellyttäisi hallituksen esityksen eduskunnalle. Tässä vaiheessa mennään kuitenkin kohti vaaleja. Kunnille on lähetetty ohjeet koronan vaatimista toimenpiteistä äänestysjärjestelyissä.

Hanna Wass muistuttaa, että ihmisiä huolettaa vaalien koronaturvallisuus.

– Ihmisiä huolettaa, voidaanko vaalit järjestää turvallisesti ja onko kaikilla ikäryhmillä ja esimerkiksi kroonisista sairauksista kärsivillä yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Toisaalta, jos vaalit päätettäisiin siirtää, se voisi herättää salaliittoteorioita poliittisista tarkoitusperistä.

"Erityisesti eristyksissä olevien ihmisten äänestämisen mahdollistaminen on vaikeaa. Tartuntatautilaki on tässä aika ehdoton, hän sanoo."
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö

Vaaliäänestyksessä on kolme ryhmää, joiden äänestämismahdollisuudet rajoittuvat koronapandemian takia: ikäihmiset, kroonista sairautta sairastavat sekä karanteenissa olevat.

– Tämä on iso periaatteellinen ongelma. On ihmisiä, jotka haluavat äänestää, mutta eivät voi ja heidän osallistumismahdollisuutensa ja perustuslaillinen oikeutensa rajoittuvat.

Myös oikeusministeriön Jääskeläinen myöntää, että periaatetasolla ongelma on olemassa. Jääskeläinen arvelee, että koronaepidemian vuoksi eristyksissä olevia ihmisiä on nyt noin 5 000. Huhtikuun tilannetta ei tiedä vielä kukaan.

– Erityisesti eristyksissä olevien ihmisten äänestämisen mahdollistaminen on vaikeaa. Tartuntatautilaki on tässä aika ehdoton, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että reaalimaailmassa ei ole muutenkaan sellaisia olosuhteita, että aivan kaikki, jotka haluavat käyttää äänioikeutta, pystyisivät sitä käyttämään.

– Viranomaisen tehtävänä on pyrkiä mahdollisimman lähelle sataa prosenttia äänestyksessä.

Turvallisiin vaaleihin löytyy keinoja

Hanna Wass arvioi, että tapoja vaalien turvalliseen järjestämiseen on. Poikkeusjärjestelyt vaativat kuitenkin aikaa. Esimerkiksi ennakkoäänestysaikaa olisi voitu pidentää ja porrastaa tai muuttaa kirjeäänestystä koskemaan myös kotimaassa asuvia.

– Nyt tämä on jo liian myöhäistä. Olisi keskeistä saada selvyys riskeistä ja suunnitelma niiden hallitsemiseen.

Kuntien vaalivirkailijoilta on tullut viestejä, joiden mukaan oikeusministeriön lähettämät ohjeet vaalien turvalliseen järjestämiseen vaalipaikoilla, ovat vaikeaselkoisia ja käytännössä hankalia toteuttaa.

Jääskeläinen myöntää, että kunnilla on voinut olla vaikeuksia tulkita ministeriön lähettämiä ohjeita. Palaute on kuitenkin ollut pääosin positiivista.

– Ohjeet on tehty yhteistyössä THL:n kanssa ja näitä ohjeita noudattaen vaalit on mahdollista järjestää turvallisesti.

Wass arvelee koronapandemian vaikuttavan kuntavaalien äänestysprosenttiin.

– Vaalien äänestysprosenttiin vaikuttavat erityisesti ikäihmiset. He ovat normaalisti aktiivisia äänestäjiä.

1 kommentti