Tuulilasi

Kuljetusyritykset pitävät Trafin vastuullisuusmallista: ”Tämä on meidän ja tilaajien etu”Kuljetusyritykset pitävät Trafin vastuullisuusmallista: ”Tämä on meidän ja tilaajien etu”

Kuljetusyritys voi liittyä Trafin vastuullisuusmalliin, kun se täyttää vastuullisen kuljetustoiminnan edellytykset.
Kuvat Trafi

Trafi oli yhteydessä kuljetustyrityksiin niiden ensivaikutelmista ja kokemuksista vastuullisuusmalliin liittymisestä ja sen hyödyistä. Vapaamuotoisessa kyselyssä saadut palautteet olivat sävyltään positiivisia.

Tieto vastuullisuusmallista liikkuu kentällä. Se koetaan positiivisena tulokkaana, koska kuljetusalan yrityksille ei ole tarjolla monia vastaavia todistuksia. Kuljetusyritysten mukaan vastuullisuusmalliin kuulumisesta on imagohyötyä esimerkiksi tarjouskilpailuissa:

"Asiakas vinkkasi vastuullisuusmallista. Mukana oleminen oli myös etu tarjouskilpailussa."

"Tällaisia on jonkin verran infra- ja rakennuspuolella, mutta kuljetuspuolella ei ole vastaavia kauheasti ollut. Tämän avulla on jotain millä osoittaa tilaajille yrityksen vastuullisuutta."

"Vastuullisuusmalli on tietynlainen ennakkovarmennus yrityksen toiminnan laadusta ja turvallisuudesta."

"Se on meidän ja meidän tilaajien etu, kun toimitaan tämän vastuullisuusmallin mukaan."

Hyväksi koetaan myös se, että vastuullisuusmalli nostaa kuljetusalaa esiin positiivisessa mielessä.

Kuljetusyritykset pitävät hyvänä, että vastuullisuusmalliin liittyessä tulee varmistettua, että toiminnan vastuullisuuden ja sujuvuuden kannalta keskeiset asiat on huomioitu.

"Hyvä, että piti tehdä taustatyötä ja käydä asioita läpi. Sai pohtimaan vastuullisuuteen ja laatuun liittyviä toimintatapoja kunnolla."

"Oli työläs, mutta ei vaikea."

"Vähän piti jumpata ja ajatella toimintamalleja. Periaatteessa meni kyllä ihan kivuttomasti."

"Jonkin verran piti tarkistaa ja käydä läpi asioita, mikä on ihan tervettä yritykselle."

"Liittymisen yhteydessä huomasin, että hei nämä vastuullisuusmallin ideat ovat ihan hyviä."

Yritykset ovat liittyneet vastuullisuusmalliin vasta hiljattain, joten konkreettisia tuloksia ei vielä voitu osoittaa. Yritykset arvioivat, että pysyviä muutoksia ja tuloksia olisi nähtävissä vuoden tai kahden kuluessa. 

”Ei vielä konkreettista hyötyä. Ylipäätään näiden asioiden miettiminen vaikuttaa asenteisiin ja käytäntöihin. Vastuullisuusmallin sivussa ne tulevat pikkuhiljaa osaksi yrityksen toimintatapoja.”

”Lähinnä sertifikaattina laadusta ja turvallisuudesta, mikä lähettää positiivisen viestin ulospäin. Imagohyötyä.”

”Pienessä yrityksessä asiat ja tiedot ovat jossain, mutta eivät välttämättä kirjattuna. Vastuullisuusmalli on auttanut tekemisen tapojen muutoksessa.”

Vastuullisuusmalli avustaa tiedon hyödyntämisessä ja toimintatapojen kehittämisessä seurantatyökalun ja esimerkkilomakkeiden muodossa. Kuljetusyritykset voivat hyödyntää vastuullisuusmallia eri tavoin kukin omalla tavallaan. Vastuullisuusmallia voisi verrata noutopöytään, josta yritykset voivat valita työkaluja ja ajatuksia oman tarpeensa mukaisesti.

Vastuullisuusmallin työkalut ja aineisto ovat hyödynnettävissä maksuttomasti yrityksen omaan käyttöön.

(Lähde: Trafi)

Julkaistu: 6.10.2017