Tuulilasi

Kuljetusammattilaiset arvioivat liikenteen tilaa: "sisäministeri Päivi Räsäsen lupaus piti"Kuljetusammattilaiset arvioivat liikenteen tilaa: "sisäministeri Päivi Räsäsen lupaus piti"

Tiestön pitkään kasaantunut korjausvelka ja kuormakoon kasvattaminen ovat keskenään räikeässä ristiriidassa, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.
Teksti TL-verkkotoimitus
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto, Seppo Sirkka

Tiestön huono kunto kiilasi neljänneksi kuljetusyritysten kannattavuushaasteissa kahden vuoden takaiselta yhdeksänneltä sijalta. SKAL tarkisti yritysten haasteet, kun takana oli ensimmäinen talvi uusien enimmäismassojen ja -mittojen kanssa. Barometrin perusteella etenkin maanrakennuspuolen hintakilpailu on riistäytynyt käsistä. Liikennepoliisin toiminta oli näkyvää.

Käsistä karkaavat kustannukset, joustamattomat ajo- ja lepoajat sekä epäreilu kilpailu kuljetusalalla säilyttivät paikkansa kannattavuushaasteiden kärkikolmikkona. Kuljetuskaluston koon kasvattaminen lisää väistämättä kustannuksia. Jos yritys ei ole saanut siirrettyä lisäkustannuksia asiakashintoihin tai joutuu tiestön rajoitusten vuoksi käyttämään kiertoreittejä, kannattavuus laskee. Rapistuva tiestö nousi haastelistalla neljännelle sijalle. Jokainen kuoppa tiessä lisää kustannuksia, kun ajetaan isoilla kuormilla. Sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa koettiin viidenneksi suurimmaksi haasteeksi. Kovassa kilpailutilanteessa kuljetusyritykset tinkivät katteista.

Erityisesti maanrakennusalalla verinen kilpailu on vienyt kuljetushinnat liian alas kustannuksiin nähden. Melkein kaksi kolmesta (63 %) maa-aineskuljetuksia suorittavista yrityksistä ilmoitti kannattavuutensa heikentyneen kevään aikana. Vain joka kymmenennen kannattavuus oli parantunut. Maanrakennusala piti perää myös liikevaihdon kehityksessä. Kahdella kolmesta yrityksestä liikevaihto oli laskenut jonkin verran tai oleellisesti. Rakennuskohteita on entistä vähemmän, ja kuljetusyrityksille tarjotaan jopa viimevuotista alhaisempia palkkioita. Tienhoitopuolella kaksinkertainen kilpailutuskäytäntö ajaa alihankintaa suorittavia kuljetusyrityksiä tappiolliseen toimintaan.

SKAL vaatii suurempaa vastuuta rakennuttajilta, sillä nykyinen tilanne ajaa rehellisiä yrityksiä konkurssiin ja ruokkii harmaata taloutta. Vaikeassakin taloustilanteessa tulisi myös aliurakoitsijalle tarjota mahdollisuus kannattavaan toimintaan.

Niin kannattavuudella kuin liikevaihdolla vertailtuna jakeluliikenteen kuljetusyritykset pärjäsivät parhaiten, hyvänä kakkosena elintarvikekuljetukset. Näihin suoritealoihin mitta- ja massamuutokset eivät pääsääntöisesti vaikuttaneet. Metsäalalla, jossa suurempaa kalustoa otettiin käyttöön, liikevaihto oli laskenut kolmanneksella ja kannattavuus miltei puolella vastanneista. Myyntiään kasvatti 27 prosenttia ja kannattavuuttaan joka kuudes vastanneista. Alueellisesti tarkasteltuna yritykset pärjäsivät parhaiten Keski-Suomessa ja Helsingissä. Heikentyneen kannattavuuden kanssa kamppailevia yrityksiä löytyi eniten Itä- ja Pohjois-Suomesta, Lappi mukaan lukien. Liikevaihto oli heikentynyt eniten Lapissa.

Liikennettä valvottiin ahkerasti

Liikkuvan poliisin lakkautuksen vaikutuksia on pelätty kuljetusalalla. Kuljetusbarometrin perusteella sisäministeri Päivi Räsäsen lupaus piti: liikennevalvonnan määrä ei näytä vähentyneen kevään aikana. Vastanneista kolmanneksen kuljetus oli tarkastettu vähintään kerran kevään aikana. Tarkastuksia oli tehty kautta Suomen kuljetuslajista riippumatta.

Valvontaiskuissa poliisin ammattitaito ja nopeus ratkaisevat, sillä hukatut minuutit nakertavat yksityisyrittäjien kannattavuutta. Yli kolmannes arveli tarkastusten vievän nyt enemmän aikaa kuin ennen. Neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että poliisin toimintamalli oli muuttunut ja rangaistuskäytäntö tiukentunut liikkuvan poliisin lakkautuksen jälkeen.

Vaikutuksista merkittävin oli vastaajien havaitsema harmaan talouden ilmiöiden kasvu, mutta havaintoja ei voida yksiselitteisesti kytkeä muutoksiin poliisissa. Taloustilanne ja kustannuspaineet vaikuttanevat yritysten rehellisyyteen valvovaa viranomaista voimakkaammin. Vastaajista 42 prosenttia arvioi poliisin ammattitaidon samantasoiseksi kuin ennenkin.

Barometrikyselyssä selvitettiin kuljetuselinkeinon taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköinen barometrikysely lähetettiin toukokuussa noin 4 200SKAL:n  jäsenyrittäjälle ja siihen vastasi 554 yrittäjää (13 %). Ajankohtaiskysymyksissä toistettiin vuonna 2012 tehty kysely kuljetusyritysten suurimmista kannattavuushaasteista.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 6.6.2014