Tuulilasi

Kuljetusala jyrähtää tierahoista: "järjetöntä rakentaa rautatietä – tulee toteuttaa ”käyttäjä maksaa” -periaatteella"

2


Kuljetusala jyrähtää tierahoista: "järjetöntä rakentaa rautatietä – tulee toteuttaa ”käyttäjä maksaa” -periaatteella"

Valtioneuvoston tuore budjettiesitys sisältää tammikuussa tulevan veronkorotuksen dieselille.
Teksti TL-verkkotoimitus
Kuvat Juha Juntto

Vero on noussut vuodesta 2012 portaittain yhteensä yli 13 senttiä litralta. Yhdessä korotukset tuovat 140 miljoonaa euroa lisäkustannuksia maantielogistiikalle.

Veronkorotus on neutralisoitava polttoaineveron palautusjärjestelmällä, vaatii Kuljetusyrittäjien edunvalvontajärjestö SKAL.

Sen mukaan hallituksen päätös korottaa maantiekuljetuskaluston enimmäismassoja vuonna 2013 ja budjettiriihen ratapainotteinen hankelista ovat räikeässä ristiriidassa, ja Suomen tieverkon kunnostaminen on asetettava etusijalle. Tieinvestoinneista SKAL on koostanut logistiikan tarpeisiin pohjautuvan hankelistan.

Tieverkon yli miljardin korjausvelan tulisi ohjata rahoituksen painopisteen uusien väylien kehittämisestä nykyisen tieverkon parantamiseen, järjestö sanoo, ja toteaa, että tällöin päätös Pisararadasta ja useista muista ratapanostuksista on epälooginen. Sen mukaan Pisararata-päätöksellä kutsuttiin koko Suomi maksamaan henkilöliikenteen sujuvuudesta pääkaupunkiseudulla.

Esimerkiksi Skal nostaa Soklin sulfaattikaivoksen, jonne sen mukaan tulisi rakentaa kiskojen sijasta tieyhteys.

"Kun otetaan huomioon kaivoksen 20 vuoden toiminta-aika, malmirikaste kuljetettaisiin huomattavasti alhaisemmin kustannuksin kaivokselta Kemiin vahvistamalla maantieosuuksia. Lisäksi tienparannukset tarvitaan joka tapauksessa kaivoksen rakennusaikaisia kuljetuksia ja henkilöliikennettä varten. Näin valtio loisi Lappiin työllisyyttä ja elinvoimaa pitkälle tulevaisuuteen", Skal summaa.

 "Soklia varten on järjetöntä rakentaa rautatietä ja Pisararata tulee toteuttaa ”käyttäjä maksaa” -periaatteella, tievaroja leikkaamatta", sanoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen tiedotteessa.

Kuljetusala on tyytyväinen tuoreen liikenneministerin toimiin leikattujen tiemäärärahojen palauttamiseksi ja näkemykseen perusväylänpidon turvaamisesta, vaikka palautus on kutistumassa 50 miljoonasta 30 miljoonaan euroon. Kaikkiaan tiehankkeet näkyvät kuitenkin sen mukaan heikosti valtioneuvoston budjettiesityksessä.

Perusedellytyksiin kuuluvat tiestö ja kestävä kustannustaso. SKAL on tarjonnut jo pitkään kuljetuskustannusten kohtuullistamiseen polttoaineveron palautusjärjestelmää, jonka EU-maista Romania otti hiljattain käyttöön.

Suomi voisi ottaa vastaavan järjestelmän käyttöön kohtuullisin panostuksin ja palauttaa kuljetusyrityksille viisi senttiä litralta. Logistiikkakustannukset alenisivat 50 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisää tierahaa saataisiin kerättyä raskaan liikenteen tiemaksujärjestelmän avulla. Siten saataisiin myös ulkomainen raskas liikenne osallistumaan tienhoidon kustannuksiin.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 29.8.2014