Apu

Ympäristöministeri Krista Mikkonen: ”On varmistettava, että maataloustuet ohjaavat ilmastotoimiin” – Suomi tähtää hiilineutraaliksi 2035

Ympäristöministeri Krista Mikkonen: ”On varmistettava, että maataloustuet ohjaavat ilmastotoimiin” – Suomi tähtää hiilineutraaliksi 2035
– Ilmastonmuutos ei ole siellä jossain, vaan läsnä jokaisen arjessa. Ihmisten luoma paine ja vaatimukset asiaan kasvaa ja se on omiaan vauhdittamaan ilmastotekoja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.
Julkaistu: 16.8.2021

Budjettiriihessä pitää varmistua, että olemme hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (Vihreät).

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti maalasi entistä tarkemman kuvan ilmastokriisistä. Raportin mukaan useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai palautuvat hitaasti.

Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin vuosisadan loppuun mennessä hillittyä aiemmin tavoitteeksi otettuun noin puoleentoista asteeseen, päästövähennyksiä on tehtävä raportin mukaan nopeasti ja paljon.

Vuosisadan puolivälissä päästöt pitäisi laskea niin pieniksi, että maapallon hiilinielut voisivat sitoa ilmasta vastaavan määrän hiiltä. Maailmasta pitäisi siis saada hiilineutraali kolmessa vuosikymmenessä. Nyt päästöt ovat koronakriisin aiheuttaman notkahduksen jälkeen kasvussa ja lähellä viime vuosikymmenen lopun ennätyslukemia.

– Tavoitteen saavuttaminen on kovan työn takana. EU:n oma ilmastopaketti on tärkeä askel ja uskon, että IPCC:n julkaisema raportti vauhdittaa toimia kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutos ei ole siellä jossain, vaan läsnä jokaisen arjessa. Ihmisten luoma paine ja vaatimukset asiaan kasvaa ja se on omiaan vauhdittamaan ilmastotekoja.

Hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä

Hallitusohjelman mukaan Suomen pitäisi saavuttaa hiilineutraalius jo vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaisi sitä, että Suomen ilmastopäästöt olisivat samat kuin Suomen niin sanotut hiilinielut, eli esimerkiksi metsien kyky sitoa hiiltä ilmasta.

– Uskon, että hiilineutraaliustavoite saavutetaan. Päästökaupan hinta kannustaa muutoksiin. Investointeja syntyy vihreille aloille, joilla tehdään uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jokaisella toimialalla tarvitaan päätöksiä, tukia ja kannustimia hillitä ilmastonmuutosta. On esimerkiksi varmistettava, että maataloustuet ohjaavat ilmastotoimiin.

Mikkosen mukaan myös elvytysrahoista ”merkittävä osa” ohjataan tukemaan siirtymää vähäpäästöisempään toimintaan teollisuudessa, energiantuotannossa ja liikenteessä.

Mikkonen on aiemmin todennut, että Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen vievistä päätöksistä noin puolet on jo saatu tehtyä. Loppujen tekemisen aika olisi syksyn budjettiriihestä.

– Budjettiriihessä pitää varmistaa se, että olemme hiilineutraaliuspolulla. Nyt tehdään poliittiset linjaukset esimerkiksi siitä, miten öljylämmityksestä luopumista vauhditetaan, miten maataloutta ohjataan päästövähennyksiin ja varmistetaan jo päätetyn fossiilittoman liikenteen tiekartan vaatimat tuet ja toimet.

Mikkonen toivoo, että kaikki hallituspuolueet haluavat tosissaan torjua ilmastonmuutosta. Voi kuitenkin olla, että ilmastotoimista tulee budjettiriihessä riita. Kysymykseen siitä, ovatko vihreät valmiita jättämään hallituksen, jos hiilineutraaliuteen tähtääviä päätöksiä ei saada läpi, Mikkonen ei vastaa.

– Totta kai ilmastokysymykset ja hiilineutraaliuspolun varmistaminen ovat vihreille todella tärkeä tavoite hallitusohjelmassa. Toisaalta ne linkittyvät myös kestävään talouteen.

1 kommentti