Apu

Korona vaikutti tuloihin maltillisesti – puolueiden kannattajien välillä eroja

Korona vaikutti tuloihin maltillisesti – puolueiden kannattajien välillä eroja
Keskustapuolueen kannattajat ovat selvinneet yleisesti ottaen parhaiten koronakriisin taloudellisista seurauksista.
Julkaistu: 16.7.2021

Enemmistö suomalaisista arvioi oman taloudellisen tilanteensa säilyneen koronakriisin aikana ennallaan. Sitran koronakyselyyn vastanneista kahdella kolmasosalla tulot olivat säilyneet ennallaan. Peräti 12 prosenttia kertoi tulojensa kasvaneen pandemian aikana. Henkilökohtaiset tulot olivat koronan vuoksi laskeneet noin 20 prosentilla vastaajista.

– Oli yllättävää, miten vähän koronakriisi on vaikuttanut talouteen verrattuna esimerkiksi 90-luvun lamaan. Massiivisella elvytyksellä on ollut osuutta asiaan. Laman aikaan ei saatu lainaa, jotta olisi voitu elvyttää. Nyt sitä saatiin, kertoo Sitran Uudistumiskyky-teeman johtajana työskennellyt Antti Kivelä.

Uudellamaalla korona on vaikuttanut ihmisten tuloihin enemmän kuin muualla maassa.

Kyselyssä selvitettiin koronan vaikutusta tuloihin puolueittain. Keskustapuolueen kannattajilla meni parhaiten ja vihreiden kannattajien joukossa heikoiten.

Metsätaloudella on mennyt hyvin, minkä vuoksi keskustan kannattajat ovat Kivelän mukaan kärsineet korona-ajasta taloudellisesti vähiten. Vihreiden joukossa sen sijaan on paljon kaupungeissa asuvia nuoria naisia, joiden talouteen on osunut kovin isku. Muutoinkin Uudellamaalla korona on vaikuttanut ihmisten tuloihin enemmän kuin muualla maassa.

– Sitä selittää se, että Uudellamaalla on paljon palveluita kuten ravintoloita, jotka kärsivät koronasta eniten.

Rajoitustoimia ei pidetä tasapuolisina

Koronakyselyyn vastanneiden mielestä koronarajoitukset eivät ole kohdelleet elinkeinoelämän erilaisia toimijoita tasapuolisesti. Vain 15 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että rajoitustoimet olisivat vaikuttaneet tasapuolisesti elinkeinoelämään. Yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että toimet eivät ole olleet tasapuolisia.

Uudellamaalla vain kahdeksan prosenttia arvioi rajoitustoimien olleen tasapuolisia elinkeinoelämälle. Koko Etelä-Suomessa vastaava luku oli 19 prosenttia ja Pohjois- ja Itä-Suomessa 20 prosenttia.

– Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Silti korona on todennäköisesti muuttanut arkea enemmän kaupungeissa kuin harvemmin asutuilla alueilla. Tälläkin hetkellä moni viettää aikaansa kesämökillä, sanoo Kivelä.

Kysely on osa Sitran korona-aikana tekemien selvitysten sarjaa.

1 kommentti