Tuulilasi

Kolme muutostrendiä, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen – asiantuntijalta tyhjentävät perustelut


Kännykän käyttö, päihteet ja vanheneva väestö näkyvät lähivuosina liikenteessä turvallisuuteen vaikuttavina nousevina ilmiöinä, arvioi liikenneturvallisuustyöstä palkittu LähiTapiolan asiantuntija.
Kuvat Liikenneturva

Suomalainen liikennekulttuuri on ottanut viime vuosikymmeninä aimo harppauksia. Kuluneen 20 vuoden aikana on lähes puolitettu liikennekuolemien vuosittainen määrä. Vuonna 2017 tieliikenteessä kuoli 212 ihmistä, kun vielä 2000-luvun alussa vuosittain liikenteessä kuoli noin 400 ihmistä.

”Liikenneturvallisuuden parantumiseen on Suomessa vaikuttanut viime vuosina erityisesti autojen aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden nopea kehittyminen, mutta myös ajotyylin muuttuminen turvallisempaan suuntaan. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta kiinnittäisin nyt huomiota kolmeen nousevaan ilmiöön: kännykän käyttöön ajaessa muuhun kuin puhumiseen, huumaus- ja lääkeaineiden vaikutuksen alaisena ajamiseen ja väestön vanhenemiseen”, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen.

Liikenneministeri Anne Berner palkitsi Niemisen kesäkuun alussa liikenneturvallisuusalan ansiomitalilla, joka myönnetään pitkäjänteisestä työstä liikenneturvallisuuden hyväksi.

1) Kännykän käyttö muuhun kuin puhumiseen moninkertaistaa onnettomuusriskin

Markus Niemisen mukaan kännykän käyttö ajaessa muuhun kuin puhumiseen on nopeimmin kasvava riskitekijä liikenteessä. Kännykän käyttö ratissa muuhun kuin puhumiseen pakottaa kuljettajaa siirtämään katseen pois liikenteestä, joka lisää heti onnettomuusriskiä. Kun katse on muualla, kuljettaja ei ehdi reagoida yllättäviin tilanteisiin.

Liikenneturvan mukaan 40 % suomalaisista joutuu vaaratilanteisiin liikenteessä kännykän käytön vuoksi.

2) Yhä useampi rattijuoppo ajaa huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksessa

Suomen teillä jää vuosittain kiinni lähes 20 000 rattijuoppoa. Liikenneturvan tilastojen mukaan kaikista rattijuopumustapauksista jo noin kolmannes oli vuonna 2017 muun päihteen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista. Tieliikenteessä näkyy huumeiden käyttö sekä laillisten lääkkeiden väärinkäyttö. Monet lääkeaineet voivat myös oikeinkin käytettynä vaikuttaa ajokykyyn.

Erityisen hankalia ovat usean lääkkeen yhdistelmät, joitten yhteisvaikutuksia ei välttämättä tunneta lainkaan. Niillä voi kokonaisuutena olla merkittävä vaikutus tarkkaavaisuuteen ja reaktiokykyyn. Lääkkeiden vaikutus liikenneturvallisuuteen onkin kytköksissä kolmenteen trendiin eli vanhenevaan väestöön

3) Vanhenevan väestön määrä kasvaa myös liikenteessä

Ikääntyvän väestönosan kasvu näkyy myös liikenteessä. Ikääntymiseen liittyvä aistien heikentyminen vaikuttaa kuljettajan kykyyn reagoida yllättäviin tilanteisiin, arvioida etäisyyksiä ja nopeuksia sekä säilyttää riittävä tarkkaavaisuus. Ihmisten ikääntyminen on hyvin yksilöllistä, eikä ikä suoraan kerro ajokyvystä. Nykyisellään yli 70-vuotiailta vaaditaan laajennettu lääkärinlausunto ajokyvystä ajokortin uusimiseen.

Käytännössä nykymallissa päävastuu oman ajokyvyn arvioinnista on kuljettajalla itsellään, eikä ajo-oikeuteen puututa herkästi. Ikääntymisen vaikutukset ajokykyyn näkyvät myös vahinkotilastoissa, sillä ikääntyvät ihmiset ovat onnettomuusmäärissä yliedustettuina yhdessä nuorten kanssa.

Julkaistu: 16.8.2018