Tuulilasi

Kohta poliisi voi suitsia ulkomaisia kaahareita aiempaa tehokkaammin


Hallitus esittää vahvistettavaksi tieliikennelain muutosta, joka parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Laki tulee voimaan 14. huhtikuuta, kertoo Liikenne- ja viestintäministeriö.
Kuvat Anssi Kienanen

Muutoksen myötä poliisi voi lähettää toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle ilmoituksen esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomisesta, rattijuoppoudesta tai punaisia päin ajamisesta.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot muun muassa tekopaikasta ja -ajasta, ajoneuvosta ja mahdollisesti seuraavasta rangaistuksesta. Ilmoitus on tehtävä sillä kielellä, joka on ajoneuvon rekisteriasiakirjassa tai joka on joku kyseisen valtion virallisista kielistä.

Lakimuutoksella halutaan varmistaa liikennerikosten ja -rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos tai rikkomus on tehty.

Tiedonvaihto toteutetaan yhteisen Eucaris-tietojärjestelmän avulla.

Liikennerikosten ja -rikkomusten kansainvälinen tiedonvaihto on aiemminkin ollut mahdollista Euroopan unionissa. Suomen tieliikennelakiin ja ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin tehdyillä muutoksilla parannetaan tiedonvaihtoa ja henkilötietojen käsittelyä.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 28.3.2014