Tuulilasi

Klassikoille pätevä arvonmääritys


Hienoon kuntoon entisöidyn autoklassikon oikean arvon määrittäminen voi olla hankalaa. Se olisi kuitenkin esimerkikisi vakuuttamisen yhteydessä tarpeen. Lähi-Tapiola tutkii, voitaisiinko saksalainen arvonmääritysjärjestelmä soveltaa myös Suomeen.

Suomessa on kasvava joukko autoharrastajia, jotka kunnostavat ja entisöivät vanhoja autoja. Kun auto kunnostetaan perusteellisesti uutta vastaavaan kuntoon, työhön kuluu paljon aikaa ja vaivaa sekä myös huomattavia summia rahaa. Niinpä on luonnollista, että tällainen tuntuvaa rahallista arvoa edustava ajoneuvo halutaan vakuuttaa vahinkojen varalta.

Vakuuttaminen ei kuitenkaan ole kovin helppoa. Tavanomaisella kaskovakuutuksella ei yleensä tee yhtään mitään, vaikka vakuutusyhtiölle kyllä kelpaavatkin vakuutusmaksut. Jos auto on vaikkapa 50 vuotta vanha, vahinkotilanteessa yhtiön tarkastaja alkaa vuosimallin perusteella puhua muutamasta satasesta, vaikka oikea arvo olisi kymppitonneja.

Suomalaisista vakuutusyhtiöistä ainoastaan Lähi-Tapiola on kiinnittänyt erityishuomiota autoharrastajin. Se on tarjonnut harrasteautoille erityisesti räätälöityjä vakuutuksia.

Vakuuttamisen lähtökohtana on vakuutettavalle kohteelle sovittu arvo. Se ei saa olla liian korkea, mutta ei liioin liian matala. Matala vakuutusarvo tekee vakuutusturvan riittämättömäksi, ja liian korkea taas nostaa vakuutusmaksuja turhaan. Vakuutusyhtiö voi jälkikäteen todeta, että kyseessä on ylivakuuttaminen, ja koska vakuutuskorvauksella ei saa saada ylimääräistä hyötyä, korvausta voidaan tällä perusteella pienentää.

Suomessa klassikkoautomarkkinat ovat kovin pienet, ja oikean arvon määrittäminen tuottaa hankaluuksia. Niinpä Lähi-Tapiola kutsui Suomeen saksalaisen arvonmäärittelyfirman edustajat kertomaan sikäläisestä toiminnasta.

Saksassa tarkat arvot

Saksalainen Classic Data GmbH on jo vuodesta 1984 pyörittänyt järjestelmää, jolla klassikkoautojen markkina-arvo määritellään tarkasti. Yhtiöllä on käytössään 400 tarkastajaa, ja heillä on käytettävissään yli 500 000 auton hintatiedot. Classic Datan arvonmääritystä käyttävät hyväkseen useimmat saksalaiset vakuutusyhtiöt.

Classic Datan kuntoluokitus jakaa autot viiteen kuntoluokkaan. Paras näistä on luokka 1, johon pääsevän auton pitää olla kaikin puolin virheetön, kuin uusi tai jopa parempi. Minkäänlaisia virheitä ei hyväksytä, joten tällainen auto on todella harvinainen.

Luokkaan 2 arvioidussa autossa saa olla vähäisiä käytön jälkiä, mutta muuten sen pitää olla virheetön. Auto on joko restauroimaton ja hyvässä alkuperäiskunnossa tai ammattimaisesti restauroitu.

Luokassa 3 oleva auto on käytetty, jossa ei ole suurempi teknisiä tai ulkonäöllisiä virheitä. Se on täysin ajokuntoinen ja katsastuskelpoinen. Käytön jälkien ja kuluneisuuden, myös tekniikan kuluneisuuden, pitää olla sopusoinnussa ajomäärään joko uudesta tai restauroinnista alkaen.

Luokan 4 auto on periaatteessa ajokuntoinen, mutta ei katsastuskelpoinen. Korissa voi olla kevyitä tai keskinkertaisia ruostevaurioita. Auto on eri osakokonaisuuksiltaan täydellinen, mutta ne eivät välttämättä ole vaurioitumattomia. Lähemmässä tarkastelussa löytyy jälkiä huomattavasta kulumisesta.

Luokkaan 5 kuuluva auto ei yleensä ole ajokunnossa, ja sen kunnostaminen vaatii paljon työtä. Useammat tai jopa kaikki osakokonaisuudet vaativat kunnostusta, eikä auto välttämättä ole täydellinen. Voidaan käyttää myös varaosa-autona.

Täydellinen kuntoarviointi kestää useita tunteja, mutta se antaa perinpohjaisen selvityksen auton kunnosta ja myös sen arvosta. Noin tunnissa tehtävä pika-arvio on karkeampi, mutta antaa kuitenkin jo ainakin tiedon auton kuntoluokasta.

Kolmenlaisia arvoja

Auton arvokaan ei ole aivan yksiselitteinen. Classic Data käyttää kolmea erilaista arvomääritelmää.

Markkina-arvo on asiantuntijan määrittelemä arvo, jolla auto voidaan myydä yksityiseltä toiselle. Tällä tavoin useimmat klassikkoautot vaihtavat omistajaa.

Jälleenhankinta-arvo on hinta, jolla vahingon kärsinyt voi hankkia vaurioituneen tilalle samanlaisen, vastaavan tai vahingoittuneeseen verrattavan auton. Tätä käytetään vakuutuskorvauksia määriteltäessä.

Uudelleenkunnostusarvo on rahasumma, joka tarvitaan uuden samanlaisen perusauton ostoon sekä tarvittavien osien valmistamiseen tai hankkimiseen ja auton kunnostamiseen aiempaa vastaavaan kuntoon.

Saksassa autojen arvonmääritys on varsin vankalla pohjalla, sillä autoja on paljon, ja markkinat toimivat. Meillä tilanne on toinen. Vanhojen autojen markkinat toimivat satunnaisesti, ja autojen kunto vaihtelee todella paljon.

Lähi-Tapiola haluaisi laajentaa Classic Datan arviointitoimintaa Suomeen saadakseen vakuutettavien autojen arvonmäärityksen vankemmalle pohjalle. Aivan suoraan saksalainen hintataso ei sovi meille,

Suomalainen Klassik Auto Oy käy kauppaa autoklassikoilla Suomen ja Saksan välillä molempiin suuntiin. Yhtiö tutkii mahdollisuutta ryhtyä yhteistyöhön Classic Datan kanssa. Saksalaiset arviointiperusteet muodostaisivat hyvän perustan, jos kohta hinnoittelu pitäisi rakentaa Suomen oloihin sopivaksi.

Yhtenäinen hinnoittelu todennäköisesti toisi muitakin vakuutusyhtiöitä klassikkoautojen vakuuttajiksi. Tämä toisi Lähi-Tapiolalle kilpailua, mutta todennäköisesti se myös lisäisi klassikkoautojen vakuuttamista. Nyt suuri osa näistä on täysin ilman autojen oikeaan arvoon perustuvia vakuutuksia.

Julkaistu: 26.9.2013